Rettelse: Manglende info om fuglebeskyttelsesområde i artiklen "15 hotte kystpladser på Vestsjælland"

Leje Odde

I Sportsfiskeren 2/2022 mangler der info omkring et fredet fuglebeskyttelsesområde i artiklen ”15 hotte kystpladser på Vestsjælland” på side 71.

Billed 3 Lejodde2 Lejodden er en del af et Natura 2000-område. Der er opsat skilte, der fortæller om reglerne for færdsel. Bemærk, at man ikke må færdes på engene og på stranden i fuglenes yngletid 15. marts til 31. juli.

I artiklen ”15 hotte kystpladser på Vestsjælland” i det seneste nummer af Sportsfiskeren er det ikke nævnt, at der i perioden 15. marts - 31. juli ikke er offentlig adgang til strandengen og stranden ved Lejodde. Det drejer sig om plads nummer 3 på side 71.

Redaktionen beklager fejlen.

Du kan læse om fredningen og færdsel på Lejodde her