Å-guide: Simested Å er Himmerlands perle

Korsholm, 6,2 Kg, Ryg 2013 Simested Dygtige og heldige lystfiskere bærer hvert år store havørreder hjem fra Simested Å.

Med sit klare, rene vand og friske strøm er Simested Å en sand perle i det himmerlandske landskab, og den er tilmed kendt for at huse rigtig store havørreder. Når vi kommer ind i maj, begynder opgangen, og sidst i juni topper fiskeriet. Læs her om åen, og hvordan du kan komme til at fiske i den.

Simested Å afvander et område sydvest for Rold Skov og opsamler vand fra mange bække, inden den efter knap 50 kilometer løber ud i Hjarbæk Fjord.

På de nederste ni kilometer har Viborg Sportsfiskerforening fiskevand på begge sider af åen, og her har både medlemmer og dagkortkøbere chance har at fange en af de rigtig store havørreder, som åen er kendt for.

Vi har fået Jørgen Buch, der er formand for Viborg Sportsfiskerforening, til at fortælle om åen og dens muligheder.

Johnny
Johnny Auchenberg med flot Simested Å-havørred på 6,5 kg.

Rent vand og god strøm
– ”Himmerlands perle” har i mange år været kælenavnet for åen, og det navn er velfortjent, slår Jørgen Buch indledningsvis fast.

Simested Å får sit vand fra forskellige bække i Himmerland, først og fremmest fra områder i og omkring Rold Skov. Det er tyndt befolkede egne, hvoraf store dele er fredet, så det er rent vand, der løber i åen.

– Åens vand er derfor året rundt fint rent og køligt – lige sådan som ørrederne helst vil have det. Der er et godt fald på åen, så strømmen er frisk, og der er de fleste steder en fin plantevækst, domineret af vandstjerne og vandranunkel. På de nedre strækninger og der, hvor åen løber i flade enge, er der som alle andre steder problemer med pindsvineknop, fortæller Jørgen Buch.

Borup (1)
Ved Borup Hede løber åen med frisk strøm og klart vand.

Sådan kan du komme til at fiske i Simested Å
Medlemskab af Viborg Sportsfiskerforening giver ret til at fiske på foreningens del af åen. Det giver samtidig adgang til fiskevand ved Karup Å, Skals Å, Fiskbæk Å, Jordbro Å og Vorgod Å. Tjek her, hvordan du bliver medlem.

 

Viborg Sportsfiskerforening sælger også dagkort til åen. Det gælder til strækningen mellem Skinners Bro og Borup Bro. Du kan købe det her

 

18 kilometer åbred til rådighed
Viborg Sportsfiskerforenings fiskevand ved Simested Å starter ved Skinners Bro, der ligger cirka ni kilometer fra udløbet i Hjarbæk Fjord. På hele strækningen ud til fjorden har foreningen fiskeretten på begge sider af åen.

Nedstrøms Skinners Bro slynger åen sig gennem Borup Hede. Her ligger den 27 meter høje Brakbjerg, og fra toppen af bakken kan man kigge ned på en af åens store gydepladser. Her og flere kilometer nedstrøms er strømmen hurtig, og åen er varieret med dybe huller, store sten og lange gruspartier.

Nedstrøms Borup Bro skifter åen og landskabet karakter, og åen flyder roligere gennem engene ud mod fjorden.

Chance for store fisk
Simested å er kendt for sine store havørreder. I klubhuset hos Ålestrup Lystfiskerforening står en afstøbning af en havørred på 13,7 kg fanget i 1998, og der bliver hvert år fanget rigtig store havørreder omkring de 10 kilo.

– Men Swot Marinus fangede i 1935 en basse på 17,5 kilo. Desværre er dokumentationen ikke god nok til, at den kan anerkendes som verdensrekord, fortæller Jørgen.

I dag er fiskeriet koncentreret omkring havørrederne. Tidligere var Simested Å berømt for sit bækørredfiskeri, men det er ikke, hvad det har været. Der er dog stadig bækørreder at fange, og hvert år fanges der fine fisk omkring den halve meter.

Løgstørvej
På det sidste stykke ud mod fjorden løber åen stille og rolig gennem engen.

Bedst i juni og juli
Simested Å fisker bedst i juni og juli, men nedbør betyder meget for chancerne.

– De første havørreder kommer op i maj måned, men helt klassisk kommer der først rigtig gang i sagerne omkring Grundlovsdag, og sidst i juni topper fiskeriet – hvis der ellers er lidt frisk vand i åen. Et godt regnskyl er altid godt for opgangen, siger Jørgen Buch og fortsætter:

– Herefter går det slag i slag efteråret igennem – igen meget afhængigt af vejret.

Når åen lyser blå
Jørgen fortæller, at der findes et par jyske udtryk for, hvornår havørrederne bider:

– Der er dels det pæne ”Havørrederne bider, når åen lyser blå”, og dels det lidt mindre pæne ”Havørrederne bider, når københavnerne går hjem”.

Han understreger, at de to udtryk ikke kommer ud af ingenting:

– Åen er ikke særlig stor, vandstanden er på grund af det gode fald ikke særlig høj, og vandet er helt klart. Det er derfor en god ide at fiske morgen og aften eller på meget mørke dage.

Blå
Når åen lyser blå, er det rette tid for havørredfiskeren.

Mepps er altid godt
Jørgen Buch peger på nogle favoritter, når det gælder om at overliste ørrederne.

– Mepps 4 i kobber, fisket opstrøms, er altid godt, siger spinnefiskerne ved åen. Men der bliver brugt mange forskellige metoder. Nogle fisker med rigtig godt resultat med woblere, helst i ikke for store størrelser, og mange fisker med flue, fortæller Jørgen og fortsætter:

– Når det handler om flue, er Uldsokken stadig et godt valg ved åen, men nogle er begyndt at fiske med tørflue eller skumflue. Det giver måske ikke de største fisk, men det giver gode oplevelser, og det øger chancen for en fin bækørred.

Steffens Fisk, 5,7 Kg, 78 Cm Simested Steffens smukke ørred fra Simested Å vejede 5,7 kg og målte 78 cm.

En fantastisk og unik natur
Simested Å er ikke kun værd at besøge på grund af fiskeriet. Man møder nemlig en natur, man ikke ser mange andre steder.

– Åen løber på lange strækninger fuldstændig, som den altid har gjort. Fra Aalestrup og til cirka fem kilometer før fjorden er åen fredet og på nogle strækninger helt ureguleret, så der er skarpe sving og dybe huller. Omgivelserne er mange steder lige så betagende som åløbet, der snor sig gennem øde engdrag eller fredede bakker med lyng og enebær, slutter Jørgen Buch.