Kronprinsen og Fiskeriministeren deltog i mærkning af tun

Tun Kronprinsen Fiskeriministeren Kronprinsen og Fiskeriministeren fik mærket og genudsat tre tun. Mærkerne vil om cirka et år ryge ud af tunene og sende informationer om deres færden tilbage til DTU Aqua. Foto: Ask Peter Futtrup.

I går, mandag d. 23. august, deltog Kronprins Frederik og fiskeriminister Rasmus Prehn i årets testfiskeri efter tun fra Skagen Havn. Sammen hjalp de sportsfiskerne og DTU Aqua med at mærke tre af dagens otte fangede tun.

Solen skinnede og havet lå fladt, da Kronprins Frederik og fiskeriminister Rasmus Prehn mandag d. 23. august blev budt velkommen af hele den danske presse, DTU Aqua og Tungruppen på Skagen Havn til årets testfiskeri efter tun. Forholdene for at fange og mærke en tun kunne ikke være meget bedre – og det var tydeligt at både Kronprinsen og Fiskeriministeren havde set frem til at overvære og deltage i mærkningsforsøget.

Tidligere på sommeren havde Fiskeriministeren kunne offentliggøre, at Danmark havde byttet sig til en tunkvote på 5 tons tun for 35 tons makreller med Spanien. Og det var en glad minister, der var mødt op til dagens testfiskeri – og som samtidig havde ros tilovers for lystfiskernes og Tungruppens indsats.

- Jeg er utrolig glad for den interesse, det engagement og den ivrighed, der har været fra Tungruppen. Det er jo Danmarkshistorie, at vi nu efter 50 års tuntørke har tun i Danmark igen, og vi kan gå i gang med at registrere og mærke dem – og nu også indfange nogle af dem for at blive endnu klogere på bestanden. Der skal lyde en stor tak til Tungruppen for at have lavet det store forarbejde. Ellers var vi jo ikke kommet ud af hullerne i Ministeriet, sagde Rasmus Prehn, på vej ud af havnen på båden Herta med Jeppe Handwerk som skipper, der skulle sejle Kronprinsen og Fiskeriministeren ud til DTU Aquas mærkningsbåd.

På vejen ud kunne Fiskeriministeren samtidig afsløre, at det faktisk var Kronprins Frederik, der havde fået sporet ministeren ind på idéen om at deltage i mærkningen af tunene.

- Allerede da jeg træder til som minister d. 19. november ved den officielle ministeroverdragelse på Amalienborg, siger Kronprinsen til mig ”om jeg er klar over, at der er det her fantastiske projekt, og om ikke vi skulle ud at kigge på det”. Og jeg lovede ham med det samme, at jeg ville gøre mit yderste for, at vi kunne lave sådan en tur. Så det er faktisk takket være Kronprinsen, at jeg selv får øjnene op for den spændende mulighed. Og nu står vi så her i dag og er så tilsmilede af held, at vi også har et helt fantastisk vejr, fortalte Rasmus Prehn.

Grundigt forarbejde og gode relationer gav tunkvote
For præcis én måned siden kunne Fiskeriministeren som sagt løfte sløret for, at han havde skaffet en etårig tunkvote på 5 tons til Danmark, som skal bruges til at indfange 15-20 tun, som kan indgå i DTU Aquas forskning om tunens færden og tilstand. Om processen kunne Rasmus Prehn fortælle:

- Vi fik tidligere på året identificeret, hvilke lande der har en tunkvote og sammen med mine dygtige medarbejdere diskuteret, hvordan vi kunne få en del af de kvoter til Danmark, så vi kunne få mulighed for at lave dette forsøgsfiskeri og bidrage yderligere til forskningen, fortalte Rasmus Prehn.

Ét af de europæiske lande, der netop har en tunkvote, er Spanien, og da Fiskeriministeren sidder i partigruppe i EU med den spanske Fødevare-, Landbrugs- og Fiskeriminister, Louis Planas, så han her en mulighed for at få del i Spaniens kvote.

- På et møde i EU spørger jeg Louis Planas, som jeg kender fra tidligere møder og har et godt forhold til, om deres tunkvote, og om vi kan få en del af den. Først siger han ”no, no, no, tuna is gold” med et smil. Men så spørger han, hvor meget det drejer sig om, og jeg fortæller ham, at der er tale om en lille forsøgskvote. Han lover, at han vil se på det og prøve at finde en løsning – og tre-fire dage senere, så skriver de fra Spanien, at vi kan få en kvote, hvis vi vil bytte med nogle makrel.

IMG 2014 Fiskeriminister Rasmus Prehn og Kronprins Frederik får instrukser af projektleder og professor ved DTU Aqua, Kim Aarestrup. Foto: Ask Peter Futtrup.

- Det var sådan, det lykkedes, og det skyldes jo, at vi både var velforberedte, og fordi det var det rigtige forsøgsprojekt – og så fordi, at der var opbygget en god relation. Og så kunne det lade sig gøre med et glimt i øjet og humor. Nu er jeg helt sikker på, at når jeg mødes med ham igen, vil han spørge ind til, hvordan det er gået.

Og Fiskeriministeren skulle vise sig ikke at være bekymret for, om han kunne tage gode nyheder med til sin spanske kollega.

For ude på Kattegat var han og Kronprinsen med til at mærke og genudsætte tre tun med såkaldt pop-up sendere i ryggen, som senere vil sende informationer om tunens færden tilbage til DTU Aqua. Og Kronprinsen kunne endda undervejs selvsikkert vise sine tidligere evner som frømand frem, da han hoppede i vandet og fik dirigeret en godt 300 kilo tung tun sikkert på vej tilbage i dybet.

Udsigt til en permanent kvote?
Efter at have mærket tre tun blev Kronprinsen og Fiskeriministeren sat af på testfiskebåden Aluraketten med kaptajn Christian Møller, der havde en tun på krogen, og her var de med til at fighte tunen ind til båden og bringe den til mærkning.

Men selvom både Kronprinsen og Fiskeriministeren tydeligvis var grebet af det spændende fiskeri, var det også vigtigt for ministeren at understrege, at der er behov for mere viden om tunbestanden.

- Vi skal stadig blive klogere på det her og tilegne os noget mere viden – og på den baggrund kan vi forhåbentlig langsomt men sikkert få en større kvote.

- Det er godt, at vi starter ud med at have en alliance mellem DTU og sportsfiskerne. Med den relativt lille bestand, vi har indtil nu, er det fornuftigt, at vi holder fiskeriet til erfarne sportsfiskere og dem med videbegær. Men det kan godt være på sigt, når vi får mere viden om tunene, at vi kan åbne mere op for fiskeriet. Men i første omgang er jeg glad for, at det er en alliance mellem DTU og sportsfiskerne, sagde Rasmus Prehn.

Han kunne samtidig afsløre, at der i Fiskeriministeriet løbende arbejdes videre med muligheden for en permanent kvote til Danmark.

- Vi arbejder hele tiden på det, men det afhænger også af de resultater, der kommer ud af jeres testfiskeri her. Vi holder et øje på det. Jeg mærker jo også, at når jeg omtaler de her ting på de sociale medier, så er der mange danskere, der er meget bekymrede for, at vi overfisker. Og derfor skal vi også hele tiden finde en fornuftig balance. Nu har vi brug for noget mere viden, når vi så har den, kan vi tage stilling til, hvordan vi gør det klogest, slutter Rasmus Prehn.

Efter dagens testfiskeri er der i alt mærket 29 tun på de første tre dages testfiskeri.