Sådan får du en sommerflad

Flot Flad

Der er ingen undskyldninger for ikke at tage på fladfisketur fra enten båd, mole eller havn. Med børste- og sandorm, et par simple rigs og den rette tilgang har du nemlig rig mulighed for at fange både ising, rødspætte og skrubbe. Sportsfiskeren har talt med Malthe Ryge Petersen, som her giver dig tips og tricks til sommerens fladfisk.

MERE HAVNEFISKERI

Molefiskeri i de danske havne har meget stor betydning og rekreativ værdi for mange tusinde lystfiskere.


Siden 2001 er adgangen til mange af de bedste havneområder desværre blevet begrænset med henvisning til terrorsikring.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder derfor for bedre adgang og flere faciliteter i havnene, og vi anbefaler derfor en række tiltag, der kan forbedre havnefiskeriet:

 

Bedre information om fiskemulighederne.

 

Flere faciliteter som f.eks. renseborde.

 

Bedre sikkerhed ved f.eks. opsætning af redningskranse og -stiger.

 

Lettere adgang for handicappede.

 

I samarbejde med lokale foreninger og ildsjæle har arbejdet for bedre tilgængelighed i de danske havne mundet ud i flere fiskepladser i både Aarhus Havn og Københavns Havn.

Læs mere om Forbundets havnepolitik på www.sportsfiskeren.dk

Hvor skal man tage hen, hvis man vil fange fladfisk?
– Groft sagt kan man fange fladfisk fra alle moler, havne og høfder i Danmark.
Her er der dybt vand tæt på land.
Der er selvfølgelig altid steder, som er bedre end andre, men det kræver mere lokalkendskab.
Så start med at besøg den lokale havn eller mole, og derfra kan man prøve nye steder og forhøre sig ved de lokale lystfiskere.
Jeg foretrækker altid at fiske henover sandbund, fordi fladfiskene elsker at grave sig ned i sandet.
Med båd er man meget mere mobil, så nye og uopdagede steder kan udforskes. Fra båd leder jeg efter sandbund kombineret med strukturer.
Det kan være omkring grunde, hvor fladfiskene kan ligge i læ af strømmen. En grund er en undervandsbakke, som stikker op på sandbunden. Her er der tang, muslinger og sten, som er levested for byttedyr, og det tiltrækker fladfiskene. Jeg vil helst fiske på læsiden af disse, når der er gang i strømmen.

Hvornår er det bedst?
– Jeg fisker selv fladfisk fra maj og frem til og med efteråret, fordi her har de den bedste spisekvalitet. Man kan sagtens fiske fladfisk i marts og april, men her er de stadigvæk ret tynde efter gydningen og ikke meget værd på køkkenbordet. De bliver tykkere og tykkere sommeren igennem. Hvis vi skal kigge på, hvornår på dagen det er bedst, så kan du fange fladfisk hele dagen – lige gyldigt strøm og vejr. Jeg fisker selv meget fra båd, og her vil jeg faktisk gerne have gang i strømmen, så jeg kan drive henover fiskepladserne og fiske aktivt i min søgen på de flade.

De 3 mest almindelige fladfisk

www.fiskeristyrelsen.dk kan du finde mindstemål for rødspætte og skrubbe. Ising har ikke noget mindstemål.

 

Ising
ISING: Isingen er almindeligt udbredt og meget talrig i alle de danske farvande, især i Nordsøen. Isinger er bundfisk, der foretrækker blød sand- eller mudderbund. Den er en god spisefisk, men regnes af nogle, for at være af lidt dårligere kvalitet end skrubbe og rødspætte.
Skrubbe
SKRUBBE: Skrubben findes stort set overalt i de indre danske farvande. Hyppigheden stiger fra Kattegat mod Østersøen. I Nordsøen er skrubben ikke så almindelig og findes her primært i Vadehavet. Den er forholdsvis sjælden i Skagerrak. Skrubben foretrækker sand- og mudderbund uden vegetation. Her kan skrubben ligge nedgravet det meste af dagen.
Rødspætte
RØDSPÆTTE: Den er almindelig i de skandinaviske farvande, særligt i Nordsøen samt i Skagerrak, Kattegat og Østersøen til omkring Gotland. Rødspætten lever på sandet eller blandet bund fra kysten og ud til ca. 200 meters dybde.

GREJ TIL FLADFISK

Stang 8-11 fods spinnestang, der kan bære lodder fra 30-80 g

Hjul Et solidt fastspolehjul Line Fletline fra 0.15-0.25 mm eller 0.25-0.35 mm nylonline

Kunstagn F.eks. Berkley Gulp Børste- og sandorm

Naturlig agn Sandorm, børsteorm, rejer eller sildestrimler

Hvilket grej behøver man?
– Fiskeri med et bundtackle er vejen til de flade. Her bruger man et Paternoster-rig, som grundlæggende er to kroge på hver sin line-tjavs og et lod for enden.
Man kan sagtens fange masser af fladfisk på helt normal fladfiskerig, men vil du øge dine chancer, så køb dem med glimmer, perler og spinnerblade på. De syner af mere nede i vandet, og perlerne, som flyder, holder krogene fri fra bunden. Brug lodder fra 30-80 g alt efter dit grej, og om der er stærk strøm.
Det er vigtigt, at du kan holde bunden, selvom der er strøm eller bølger.
Jeg bruger selv en pirk som vægt, fordi den også har en lokkende effekt, når man fisker sit forfang henover bunden.

Sommer Rødspætte

Hvilken madding skal der på krogene?
– Ja, det er der nok mange meninger om, men jeg sværger selv til sand- og børsteorm, som kan købes i mange grejbutikker. Har man planlagt en tur, kan det være en god idé at ringe og forudbestille sine orm, så man er sikker på, at de ikke er løbet tør, når man står og skal afsted. Der er selvfølgelig også andre muligheder, hvis man slet ikke kan få fingrene i orm. Jeg bruger af og til sildefilet, hvis jeg er på jagt efter store skrubber og rødspætter.

Jeg ved også, at andre har held med for eksempel skalrejer, kyllingelever og Gulp-orm. Hvis der virkelig er mange små isinger, så kombinerer jeg den naturlige orm med Gulp-orm. Så er man nemlig altid sikker på, at der sidder noget på krogen, selvom de små isinger har tygget sig igennem den naturlige orm. Jeg vil dog altid foretrække den ægte vare fremfor kunstige orm, hvis det er muligt

Hvordan fisker du dem?
– Jeg fisker aktivt modsat mange andre, som blot lader sit forfang ligge stille på bunden, indtil der enten er bid, eller der skal ny agn på.
På den måde kan man fint fange fisk, men fisker man aktivt, bliver fangstchancerne meget bedre. Du skal blot kaste ud og så flytte dit forfang nogle meter, og så holde pause cirka et minut, hvorefter du igen flytter forfanget nogle meter.
Det fortsætter du med, indtil du er så tæt på land, at du vil lave et nyt kast.
I indspinningen er det fint, hvis du kan få dit lod til hoppe en smule, så det dunker ned i bunden. Det er min erfaring, at det lokker fladfiskene til. Fiskeriet bliver kun bedre og bedre, jo mere du fisker i det samme område.
For hver gang du kaster, laver du et lille duftspor, som lokker flere fladfisk til.
Hvis du fisker fra båd, foregår det aktive fiskeri for det meste ved hjælp af strømmen.
Her driver man henover sandbankerne, mens man får loddet til hoppe på bunden.

Ung Glæde

Er fiskeri efter fladfisk noget, som kan dyrkes med familien?

Det er oplagt at tage af sted med venner og familie.
Fiskeriet er så simpelt, at alle kan være med.
Bare det at sætte orm på krogen kan blive sjovt og grænseoverskridende for børn og nybegyndere.


Ved mole- og havnefiskeriet er der også altid chancer for at fange andre sjove arter end lige fladfisk.
Men husk, at moler og havne er stejle, så det kan være en god idé med en redningsvest til børnene, hvis uheldet skulle være ude.

Det vigtigste er bare at komme afsted. Overtænk ikke projektet, for alle kan fange fladfisk!
Sommerflad

Hvad er dine 3 bedste tips?
Det vigtigste er bare at komme afsted. Overtænk ikke projektet, for alle kan fange fladfisk, og de fleste har en havn, mole eller høfde inden for relativ kort køreafstand. Mit andet råd må være, at du skal fiske aktivt. Så vil dine fangster stige. Sidst men ikke mindst er det altid vigtigt at have frisk og god agn og rigeligt af den. Uden agn kan resten næsten være lige meget.

Artiklen er bragt i Sportsfiskeren 2, 2020