Premierefiskeri over forventning

Mads Mads Søe havde for første gang heldet med sig ved premieren ved Varde Å. Foto: Rasmus Bohnensach.

Forud for laksepremieren ved Skjern Å, Storå og Varde Å havde flere lokale udtrykt en vis skepsis, da vandtemperaturen var lav oven på der kolde forår. Alle var enige om, at laksen nok skulle være i åen, men spørgsmålet var, om de også ville bide. Efter de første hektiske premieredage er meldingen klar: Ja, der var hugvillige fisk, og det gik generelt over forventning.

De første hektiske premieredage er nu overstået ved de tre store vestjyske vandløbsystemer Skjern Å, Storå og Varde Å. Alle steder har der været rigtig mange mennesker ude ved åen, og fangsterne har generelt været fine.

Vi talte med tre lokale lystfiskere ved de tre åer op til premieren, og er her efter de første dage vendt tilbage til dem for at høre, hvordan det forløb.

Martin Syv kast var alt, der skulle til, før Hans-Martin Olsen fik laks ved Skjern Å på premieredagen.

Over forventning
Da vi talte med Per Gylling fra Zpey Lodge-Skjern op til premieren, var han noget skeptisk, men da de første dage var overstået, kunne han se tilbage på en premiere, der var absolut godkendt.

– Premieren gik bedre end forventet. 48 laks på dagen med den største på 116 cm, som i øvrigt blev genudsat, da samme mand lige forinden havde fået en flot laks, fortæller Per og fortsætter:

– Rigtig mange mennesker havde sat hinanden stævne på dagen, og overalt var det godt med folk. Stemningen var høj, og alle nød det gode vejr. Om lørdagen blev der fanget endnu to store fisk på 14,9 kg og 14,2 kg, så der er ligesom de andre åer storlaks i Skjern Å.

– Normalt komme de helt store her i starten af maj, så det bliver rigtig spændende, slutter Per.

Her den 21. april er der indberettet i alt 87 laks i hele Skjern Å-systemet og der er stadig laks på alle kvoter. Følg udviklingen her.

Mange folk ved Storå
Efter flere år i træk med premierelaks måtte Klaus Balleby i år sande, at det ikke var hans tur, da vi talte med ham efter tre hårde dage ved åen.

– Jeg fik ikke et eneste hug, og ingen i min omgangskreds fik fisk, men der blev trods alt fanget 42 laks den første dag, hvor især det helt tidlige morgenfiskeri gav fisk, fortæller Klaus.

Sidste år blev der sat rekord med 70 laks på premieredagen, og Klaus havde heller ikke forventet noget i den retning i år, sådan som forholdene var.

– Der var rigtig mange mennesker ude ved åen. På strækningen ved renseanlægget talte vi på et tidspunkt 30 mand, og det hårde fiskepres lagde nok en dæmper på laksenes bidelyst, fortæller Klaus og afslutter:

– Men der var selvfølgelig også nogle, der fik laks efter ganske få kast, og sådan er laksefiskeri jo netop.

Den 21. april var der fanget 78 laks i Storå-systemet, hvor af de 12 var genudsat. Følg udviklingen her.

Senja Efter 20 minutters fiskeri om morgenen på premieredagen kunne Senja Furbo slippe glæden løs, da årets første laks måtte bide i græsset.

Som perler på en snor
Ved Varde Å blev der fanget 36 laks på selve premieredagen, og det var mere end Rasmus Bohnensach havde forventet.

– Det blev en fin premiere, hvor der blandt andet blev fanget storlaks på 19 kg og 14,5 kg, fortæller Rasmus, der også kunne fortælle om mange folk ved åen:

– Allerede helt tidligt om morgenen var parkeringspladserne fyldt helt op, og mange steder gik folk som perler på en snor langs åen, men trods det store besøg var der generelt en god stemning.

Følg fangsterne i Varde Å-systemet her.

Fik sin første premierelaks
Rasmus havde ikke selv held med at fange laks i løbet af premieredagene, men han fik lejlighed til at filme, da en kammerat havde heldet med sig.

– Vi var tre mand, der fiskede sammen, og for Mads Søe blev det en rigtig fin dag. Han har været medlem af foreningen, fra han var 11 år, og han har da også tidligere fanget laks, men aldrig før til premieren, fortæller Rasmus og fortsætter:

– Martin og jeg fiskede først ned over strækningen, men det var Mads, der gik sidst, som fik hugget, og heldigvis fik vi laksen sikkert på land. Det var en fin fisk på 87 cm og 6,5 kg.

Du kan se videooptagelse af fangsten her.