Siloområde skal danne rammen for det nationale kyst- og lystfiskercenter

Dlg Bygning Med Pil Det nationale kyst- og lystfiskercenter skal placeres i den 10. etager høje silobygning, som ses ved pilen.

Hele Danmarks kyst- og lystfiskercenter skal placeres i DLG-siloen på Assens Havn. Det besluttede et markant flertal af byrådet i går.

På et byrådsmøde i går blev det besluttet, at det nationale kyst- og lystfiskercenter skal placeres i DLG-siloen på Assens Havn og/eller på de omkringliggende arealer. 24 politikere stemte for denne placering, mens fem stemte blankt, skriver Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Det kommende Center er en vigtig brik i Assens bys transformation til en betydningsfuld kultur- og oplevelses by, som det er beskrevet i udviklingsplanen ’Fremtidens Assens’. For at understøtte den nationale strategi for lystfiskeri og for at understrege Assens Kommunes ambition og position som en attraktiv vækst- turisme- og bosætningskommune, har det været afgørende for Byrådet, at Centeret placeres på en af de attraktive grunde i Assens by.

– Jeg er meget tilfreds med, at det er et tydeligt flertal i Byrådet, der står bag beslutningen om at placere det kommende Center i eller omkring DLG-siloen. Placeringen af Centeret har enorm betydning for den positive udvikling og transformation af Assens by, som jeg oplever sker dag for dag i øjeblikket. Jeg ser derfor frem til få det statsstøttede Center ført ud i livet samt ikke mindst at udvikle Centret og området sammen med private investorer, fonde, foreninger, borgere og frivillige. Vi vil gerne være lystfiskeriets hovedstad og et sted, der giver inspiration til fremtidens grønne outdoor-turisme, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Også Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, hilser placeringen af det nye kyst- og lystfiskercenter velkommen.

– Med denne placering, sætter vi fart på udviklingen af det nye boligområde ved havnen, ligesom at vi får mulighed for at skabe en spændende dynamik og god sammenhæng mellem boligerne, Centeret og det øvrige byrum til gavn for byens borgere, gæster og turister.

Stor betydning for turismen
Ud over lystfiskere, forventes det kommende Center også at kunne tiltrække andre typer af gæster og besøgende i form af outdoor-turister, kulturbrugere, børnefamilier m.fl.

– Ambitionen er at skabe et Center, der i høj grad appellerer til forskellige typer af besøgende. Centeret bliver en vigtig del af indsatsen for at tiltrække flere turister og besøgende til byen og kommunen som helhed. Når man har aflagt Centeret et besøg, vil det være oplagt også at aflægge byen eller omegnen et besøg. Dét skal vi naturligvis udnytte i forhold til at fremme oplevelsesøkonomien, siger Finn Brunse, udvalgsformand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Han ser sammen med det øvrige Byråd nu frem til, at der med dagens beslutning om placeringen kan udarbejdes et samlet prospekt for kyst- og lystfiskercenteret, herunder en undersøgelse af mulighederne for, hvorvidt Centeret skal placeres i selve siloen eller i arealerne ved siden af.

Arbejdet med prospektet startes op nu og bliver efterfølgende forelagt fonde med henblik på at sondere deres interesse for et samarbejde. Centerets størrelse, udformning og økonomi afhænger således af mulighederne for at indgå et samarbejde med en eller flere fonde samt andre investorer.