Nyansat projektchef i waders og jakkesæt

Arne Kvist Rønnest_2.png

Assens Kommune har fået krogen i en ambitiøs projektchef, der har en ambition om at skabe en attraktion i særklasse med det kommende nationale center for kyst- og lystfiskerturisme. Arne Kvist Rønnest kommer fra en stilling som direktør for Fonden Esrum Kloster & Møllegård. Han har mange års erfaring med projektledelse bag sig og er en ivrig lystfisker.

Fakta - Nationalt Center for Kyst- og Lystfiskeriturisme i Assens Kommune

- I Finanslovsaftalen fra december 2017 fik Assens Kommune tildelt 32 mio. kr. - 8 mio. årligt fra 2018-2021 - til etablering af et nyt nationalt center for kyst- og lystfiskerturisme.

- Centeret er også beskrevet i Udenrigsministeriets nationale Strategi for Lystfiskeri, der udkom i efteråret 2018. Centeret skal være en attraktion i særklasse. Arkitekturen skal være enestående, og stedets landskabelige og kulturhistoriske værdier skal afspejles i udformningen af bygningen.

- Centeret skal fungere som formidlings- og oplevelsescenter, der skal styrke markedsføringen af de gode muligheder for lystfiskeri i Assens Kommune, på Fyn og i hele Danmark. Centerets potentialer skal ses i en lokal, regional, national og international kontekst.

Seneste nyt om centeret på Assens Kommunes hjemmeside, hvor det også er muligt at læse mere om initiativerne i Udenrigsministeriets Strategi for Lystfiskeri: www.assens.dk/lystfiskeri

Med ansættelsen af Arne Kvist Rønnest har Assens Kommune nu fundet den projektchef, der skal stå i spidsen for etableringen af det nationale center for kyst- og lystfiskerturisme, som efter planen skal stå færdig i begyndelsen af 2023. Projektchefen spiller også en central rolle i implementeringen af den nationale strategi for lystfiskeri.

De seneste knap fem år har han været direktør for Fonden Esrum Kloster & Møllegård. Med i bagagen er også 18 års erfaring som henholdsvis konsulent, fagleder og afdelingschef i COWI med flere projekter bag sig med afsæt i bl.a. miljø- og naturbeskyttelse og socioøkonomisk værdi af lystfiskeri.

Vil skabe et center med samfundsmæssig relevans
Arne Kvist Rønnest har store ambitioner for udviklingen af det nye center.

– Jeg er optaget af at skabe et center, der har samfundsmæssig relevans. Flere samfundsdagsordenener kan bringes i spil - eksempelvis børn og unges faldende naturkontakt og lystfiskeriets rolle i forhold til mental sundhed. Jeg ser også for mig centeret som en oplagt arena for undervisning. Endelig mener jeg, at centret skal være en aktiv medspiller i at skabe sundere vandmiljøer og bedre fiskevande, fortæller den kommende projektchef.

Spændende opgaver i vente
Nogle af de første opgaver bliver at afdække centerets målgrupper og at få ideen og konceptet på plads. Projektchefen kommer til at samarbejde bredt med mange forskellige interessenter – ledere og fagmedarbejdere fra kommunen, nationale og regionale videnpersoner, borgerrepræsentanter, det lokale turisterhverv og foreninger med tilknytning til lystfiskeri, natur og turisme.

– Jeg ser frem til at starte i Assens Kommune og i samarbejde med gode kræfter skabe et fantastisk center – et fyrtårn inden for naturattraktioner! I mit kommende arbejde med konceptudviklingen vil jeg bl.a. fokusere på at sikre opbakning fra og samtidig udnytte det store netværk af lystfiskeraktører, der er i Danmark, siger Arne Kvist Rønnest.

Projektchefen får også en helt central national rolle. Han skal nemlig stå i spidsen for gennemførelsen en række nationale initiativer, der indgår i den nationale lystfiskerstrategi, som udenrigsministeriet udgav i efteråret.

Arne Kvist Rønnest.png Arne Kvist Rønnest er 53 år og bor p.t. i Virum med sin hustru og sine to døtre. Han har dog planer om sammen med sin hustru at flytte til Fyn i nærmeste fremtid.

Har snøren ude i fritiden
Udover en solid faglig ballast har Arne Kvist Rønnest en stor interesse i lystfiskeri, og i fritiden ifører han sig ofte waders for at tage ud med fiskestangen. Han har endda også prøvet kræfter med havørredfiskeri i fiskevandet ved Helnæsbugten. Han er endvidere frivilligt engageret bl.a. i Varde Å projekter og er næstformand i Dansk Laksefond.

Det glæder formanden for udvalget erhverv, beskæftigelse og kultur i Assens Kommune, Finn Brunse, at det er lykkedes at rekruttere en person med en stærk faglig og personlig interesse i lystfiskeri. 

– Assens Kommune får med Arne Kvist Rønnest en erfaren projektchef, der i sit nuværende job har skabt gode resultater både i forhold til attraktionsudvikling og at sikre gode besøgstal. Vi har også med en person at gøre, som har et indgående kendskab til lystfiskeri og som tilmed forstår den vigtige balance mellem bevarelse og udnyttelse af de unikke naturressourcer, som vi har i vores søer, vandløb og langs vores kyster. Jeg glæder mig til samarbejdet, udtaler Finn Brunse.

Arne Kvist Rønnest tiltræder stillingen i Assens Kommune medio april.