Ny undersøgelse: Mange lystfiskere fisker uden fisketegn

DSCF7843

En mindre online spørgeundersøgelse, foretaget af lystfisker Lasse Nielsen, viser, at knap en tredjedel af de adspurgte lystfiskere har fisket uden det lovpligtige statslige fisketegn selvom det var påkrævet. Tallene bekymrer Danmarks Sportsfiskerforbund, der ønsker en opprioritering af kontrollen med det rekreative fiskeri.

En mindre online spørgeundersøgelse, foretaget af indehaver af fiskpaakrogen.dk og lystfisker Lasse Nielsen, viser, at knap en tredjedel af de 306 adspurgte lystfiskere har fisket uden det lovpligtige statslige fisketegn selvom det var påkrævet. 14,1% havde gjort det indenfor det seneste år. Samtidig viser spørgeundersøgelsen, at 33,2% af de adspurgte begrundede det ulovlige fiskeri med, at ”chancen for at blive opdaget er for lille”.

Skærmbillede 2020 05 13 Kl. 14.23.55

Den store andel af lystfiskere, der ikke har indløst det obligatoriske fisketegn, overrasker Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Tallet skal selvfølgelig tages med et gran salt, men det er overraskende, at en så stor del af de adspurgte bevidst fisker ulovligt. At cirka 1/3 af dem gør det, fordi risikoen for at blive taget af Fiskerikontrollen er lille, er tankevækkende. Vi har tidligere opfordret til, at kontrollen med det rekreative fiskeri – herunder om personer fisker uden fisketegn – burde opprioriteres. Tallene indikerer, at mere kontrol er påkrævet, siger Kaare Manniche Ebert.

Skærmbillede 2020 05 13 Kl. 14.24.24

Danmarks Sportsfiskerforbund opfordrede i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale strategi for lystfiskeri i 2018 til, at der blev afsat flere ressourcer til at kontrollere alle former for rekreativt fiskeri.

Forbundet har ligeledes advokeret for, at der burde indføres strengere sanktionsmuligheder ved gentagne, grove lovbrud som for eksempel ved garnfiskeri i fredningsbælter.

Disse to elementer er stadig en vigtig del af politikken på området, men netop i forhold til at kontrollere, om lystfiskere har det statslige fisketegn, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at der er et stort potentiale i at benytte sig af sportsfiskernes engagement.

Fisketegnsmidlerne

 

Af de ca. 40 mio. kr. fra de indløste fisketegn går 10,5 mio. kr. til vandløbsrestaurering, ca. 11 mio. til udsætning af laks, ørred, helt, gedder, krebs, skrubbe, pighvar og ål, ca. 15 mio. kr. til forskning, monitering og rådgivning, samt ca. 4 mio. kr. til administration af fiskeplejeordningen.

- Sportsfiskere kan jo få en bemyndigelse til at kontrollere det statslige fisketegn ved foreningens eget fiskevand. Hvorfor ikke uddanne et netværk af ildsjæle, som kan kontrollere fisketegnet ved for eksempel kyster og havne? Vi er sikre på, at frivillige vil kunne løfte den opgave på en god måde. Og mere kontrol ved offentlige fiskevande bør få den konsekvens, at færre tager det bevidste valg og fisker ulovligt, siger Kaare Manniche Ebert.

Danmarks Sportsfiskerforbund vil sætte problemstillingen på dagsordenen til det næste møde i det rådgivende § 7-udvalg.

Læs meget mere om fiskeplejen i Sportsfiskeren Indblik #4, 2019 nedenfor.