Foreninger kan genoptage udendørs aktiviteter for mindre grupper

Aktiviteter Ved lystfiskeri er det naturligt at holde min. 1 meters afstand til hinanden.

Fase 2 af samfundets genåbning efter corona-nedlukningen giver mulighed for at dyrke udendørs friluftsliv i grupper på op til 10 personer. Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler, at sportsfiskerforeninger genoptager klublivet i det omfang, det er muligt.

Med den seneste fase af genåbningen har idræts- og friluftsforeninger fået grønt lys til at genoptage udendørs aktiviteter under den forudsætning, at man følger de aktuelle COVID-19-regler og Sundhedsstyrelsens anbefalinger til friluftsaktiviteter under pandemien. Dermed kan også sportsfiskerforeninger begynde at skrue op for aktivitetsniveauet. Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler alle foreninger at genoptage klubaktiviteter i det omfang, det er muligt og foreneligt med aktuelle COVID-19-regler.

– Sportsfiskerforeningerne kan bakke op om genåbningen af Danmark ved at genoptage fælles aktiviteter i det fri. Derfor anbefaler vi vores foreninger at genstarte klublivet stille og roligt. Inden for nuværende rammer er det f.eks. muligt at afholde junioraftener for mindre grupper eller arrangere en udendørs fællestur for op til 10 personer, siger Hans. E. Nielsen, næstformand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Råd til foreninger
Forbundet anbefaler, at alle fortsat bidrager til at begrænse smittespredningen ved at holde afstand og god håndhygiejne under aktiviteterne. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Friluftsrådets vejledning har vi følgende råd til foreninger, der genoptager udendørsaktiviteter:

Hold klubhuse lukkede

Gennemgå aktiviteterne og se, hvor der kan opstå problemer, så man kan tage de nødvendige forholdsregler. 

Udarbejd en instruks til medlemmer og brugere af fælles faciliteter om brug, rengøring og særlige forholdsregler.

Del information med alle medlemmer, og hæng plakaten fra Sundhedsstyrelsen på synlige steder, samlingssteder m.v.  

Undgå at at dele udstyr, service m.v.

Det er foreløbigt gået godt med at overholde reglerne, og børnenes forældre giver udtryk for, at det er dejligt, vi laver aktiviteter for børnene, for det trænger de til.
Jan Karnøe, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening.

Generelle retningslinjer:

  • I må max være 10 personer sammen

  • I skal holde afstand til hinanden (min.1 meter)

  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne. Det vil sige medbring altid håndsprit og gerne vand og sæbe på ture.

  • Host eller nys kun i albuen eller i et papirlommetørklæde. Og husk skraldepose.

  • Alle med symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed - også i mild grad - skal blive hjemme.

Juniorture og fiskeskole
Horsens og Omegns Sportsfiskerforening er en af de foreninger, der på det seneste har genoptaget nogle af sine aktiviteter. Det gælder juniorture og foreningens nye fiskeskole for børn og unge. Fiskeskolen startede den 11. maj med 8 deltagere og to frivillige undervisere, som kun mødes i det fri og overholder reglerne om at holde afstand og god håndhygiejne.

– Vi starter med at gå en runde med spritflasken, så alle får sprittet hænder. Så siger vi til børnene, at de skal huske at holde afstand, og at de ikke skal bytte grej. Det er foreløbigt gået godt med at overholde reglerne, og børnenes forældre giver udtryk for, at det er dejligt, vi laver aktiviteter for børnene, for det trænger de til, fortæller Jan Karnøe, der underviser i både juniorafdeling og fiskeskole i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening.

Risikogruppe er justeret

Følgende personer er ifølge Sundhedsstyrelsen udsat for øget risiko ved COVID-19-smitte:

  • Personer over 70 – men især personer over 80
  • Personer over 65 og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme
  • Personer i alle aldre med visse kroniske sygdomme og lidelser (spørg lægen)

Den 4. maj 2020 præciserede Sundhedsstyrelsen sine anbefalinger om personer i øget risiko og gjorde det klart, at det hverken er godt eller nødvendigt for en rask og rørig ældre person at isolere sig. Læs mere her.

Gode udsigter ved kommende genåbningsfase
I den genåbningsplan, der den 7. maj blev fremlagt af Regeringen, følger der en 3. fase, som forventes at gælde fra den 8. juni. I fase 3 vil der blive åbnet op for at dyrke idræts- og foreningsliv indendørs, og forsamlingsforbuddet forventes at blive hævet til 30-50 personer.

Dermed er der udsigt til et mere normalt klubliv med mulighed for at afholde lidt større arrangementer og bruge klublokalerne. Men det forudsætter, at smittespredningen fortsat er under kontrol, når kalenderen siger juni.