10 hotte kystpladser i Mariager Fjord

DSC 2630 Ved Katbjerg Odde får du ofte selskab af områdets græssende kvæg, som også nyder godt af fjorden i sommervarmen.

Mariager Fjord byder på alt det, en kystfisker drømmer om. Varierede kystpladser, smukke, storprikkede fjordørreder og ikke mindst et hav af fiskepladser inden for kort afstand. Fjorden er faktisk én stor fiskeplads, hvis du spørger artikelforfatteren. Her får du ti af Mariager Fjords hotteste kystpladser.

OM LASSE ELMGREN

• Lasse Elmgren er 40 år gammel, hvoraf de 30 af dem er blevet brugt med en fiskestang i hånden. Til dagligt arbejder han ved Fiskeristyrelsen som fiskerikontrollør.

• Han har fisket i Mariager Fjord siden barnsben, og det hele begyndte med orm og blink, men det er sidenhen blevet til hovedsageligt fluefiskeri.

• Lasse Elmgren er instruktør hos Danmarks Sportsfiskerforbund og har i den sammenhæng afholdt mange kurser og foredrag – blandt andet om fiskeriet i Mariager Fjord.

Udover at være Danmarks længste fjord, så bliver Mariager Fjord også kaldet "landets smukkeste fjord". Og det er ikke uden grund. Fra udmundingen mod Kattegat snor den sig gennem et forskelligartet landskab af marker, skove, lyngbakker, skrænter og overdrev. Under overfladen finder du varierede kystpladser med store muslingerev, kuperet stenbund, tangskove, mudder og sand. Fiskepladser til enhver kystfiskers smag. Men mest af alt er fjorden kendt for sine unikke og meget smukke fjordørreder, som til forveksling ligner rødprikkede bækørreder i en overdådig kondition. Fjorden er nemlig ét stort spisekammer, og det nyder ørrederne godt af. Mariager Fjord indeholder med andre ord et hav af gode og varierede kystpladser omgivet af smuk natur. Helt fra bakkerne omkring Hobro inderst i fjorden til det sandede udløb med det flade opland ved udløbet i Kattegat ligger fiskepladserne som perler på en snor. Her får du ti af fjordens hotteste kystpladser, som samtidig er gode udgangspunkter for at gå på opdagelse.

Mariager Kort (1) Mariager Fjord udmunder i Kattegat i Himmerlands sydligste del. Her snor den sig i et fladt landskab, mens den inderste del af fjorden omgives af idylliske enebær- og lyngbakker, skrænter, skove og små fiskerlejer.

1. Ørnedalsbugten.
I bunden af fjorden godt omfavnet af bøgeskov finder du Ørnedalsbugten. Det er nemmest at finde hertil, hvis der fra Hobro køres igennem skoven ad Blåkildevej. Der kan parkeres ved det lille bådlaug i bugten. Pladsen her er let at komme til, og derfor er den også godt besøgt. Men her plejer altså at være rigeligt med fiskevand, uden man træder sine medfiskere over fødderne. Fra det lille bådelaug starter jer gerne med at fiske temmelig hurtig mod vest med fokus på revet, der ligger godt 600 meter henne. Revet løber nogle hundrede meter langs land og består af småsten og muslinger. Førhen var revet en vinterklassiker, men der er siden blevet etableret et halvårligt fredningsbælte fra Kirkbæk med et fiskeriforbud fra 16. september til 15. marts. Revet fisker da stadigvæk godt op til og efter fredingen. Bundforholdene i Ørnedalsbugten er for det meste jævn med en blanding af muslingebanker og sand. Bugten kan fiskes hele året, men i de varme sommermåneder kan den inderste del af fjorden til tider være plaget af iltsvind. Fisker du stækningen mod nordøst, vil du ende ude ved pynten, Skovgård Hage. Her er dybt vand under land, hvor du på en god dag kan nappe en fin fisk på kanten til det dybe. Det samme gælder den lille bugt på østsiden af hagen. Den har en mudret skrænt, som ser ikke ud af meget, men lad dig ikke narre.

Tip: Med flere fiskekammerater på tur, kan I parkere en bil i Ørnedalsbugten, og så en anden bil flere kilometer østpå. Derved kan I bruge en halv til en hel dag i nogle af fjordens smukkeste omgivelse på at fiske en masse spændende vand af, for til sidst at tage den parkerede bil og køre retur til udgangspunktet. Der er shelters i Ørndalen til fri afbenyttelse.

Vive1 (1)
Fødemængden i fjorden er stort, og det ses på ørredernes kondition. Foto: Christian Flinker.

2. Strandholt.
For enden af Strandholtvej parkeres der til venstre for vejen, lige hvor den slår et 90 graders højresving hen til en privat ejendom. Her er ikke mere plads end til 2-3 biler. Sørg altid for god og acceptabel passage for en traktor. Gå igennem lågen, og husk at lukke den efter dig. Gå over græsarealet og via stien ned langs skovbrynet til fjorden. Strandholt Pynt finder du lige vest for. På vej hen mod pynten begynder de fleste deres fiskeri fra sivskoven og ud langs pyntens østside over det dybe vand. Spidsen af pynten kan være givtig. Selv på svære dage, kan pladsen her være vejen til succes, og forsøg gerne at være der ved vandskifte. Pyntens vestlige side er mere lavvandet, men pas på med at vade for langt ud, for så kommer fiskene til at gå bag dig. Er du frisk, så fortsæt med at fiske det næste stræk af vestpå. Det er et stræk på godt 1 km. Jo længere du nærmer dig pynten, Skovgård Hage, der er spidsen af Ørnedalsbugten, jo mere markant vil der danne sig en kant til det dybe vand tættere på land.

Katbjerg2
Selvom Katbjerg Odde er en populær plads for lystfiskere, naturfolk og kajakroer, så er der masser af plads på begge sider af odden. Husk, at odden ligger i en halvårlig fredningszone, som gælder fra 16. september til 15. marts.

DANMARKS LÆNGSTE FJORD
Mariager Fjord er med sine ca. 35 km Danmarks længste fjord, hvor bredden varierer mellem 4,5 km på det bredeste sted og 250 m ved Hadsund.

Fjorden formodes at være dannet længe før istiden. Under og efter istiden har gletcheris og strømmende smeltevand sammen med ændringer i havspejlet dannet nutidens fjord. Tidligere har man formodet, at fjorden var en tunneldal.

Landskaberne betyder, at Mariager Fjord er kendetegnet ved, at den inderste del er meget dyb – op til 30 meter – mens de yderste områder af fjorden er meget lavvandede.

3. Katbjerg Odde.
For enden af Katbjerg Oddevej kan der parkeres ved læbæltet. Sørg for god passage til beboerne. Manuelt kan et trådhegn tages af og på, hvorved der kan parkeres ude på pynten. Men det vil jeg gerne fraråde, da jeg kan berette om flere gode historier, hvor kreaturerne har været ved at gnubbe sidespejlene af. Hele odden ligger i en halvårlige fredningszone, hvilket betyder, der er fiskeri forbudt fra 16. september til 15. marts. Spidsen af odden byder på et spændende fiskeri ud over plateauer af muslinger. Vest for pynten, Katbjerg Krogen, er hele strækket til Strandholdt rigtig fin. Stykket fra Katbjerg Odde og godt 1 km østover til den lille pynt, Sandhagen, er særdeles spændende. Her har jeg mange ørreder på CV’et. Vanddybden er ensartet langt ud i fjorden, så prøv at afsøge så meget vand som muligt ved af kaste i flere forskellige retninger. Fiskene kan nemlig stå spredt på hele strækket.

Tip: Både Sandhagen og strækning hen imod den kan være et besøg værd i sommernatten. Samtidig er det en klassisk strækning til almindeligt dagsfiskeri med skumbiller. Fra Sandhagen og østover hele vejen ind til Mariager Camping, kommer du forbi det legendariske hotspot Silleborg.

4.Knudshoved.
Stiller du GPS´en på Hadsundvej 5, finder du en grusvej ned til fjorden. Der kan parkeres helt ned til vandet, og smider du en mønt i den opsatte kasse, hjælper du lodsejeren med vedligeholdelse af vejen. Pladsen lige for kaldes "Dollarhuset" og kan fiskes året rundt, men den er også rigtig godt besøgt, fordi den er af nemt tilgængelig. Godt 250 meter vestpå, på knækket ind til første bugt, finder du Stenarmen. Stenarmen består af store sten og forveksles ofte med Knudshoved, men ifølge gamle oversigtskort er det altså sådan her, det forholder sig. Stenarmen bør fiskes grundigt af inden spadsereturen går videre til Knudshoved, der er et lille næs, der ligger lige inden fjorden bugter sig ind til Mariager by. Knudshoved byder på en varieret, stenet bund, og her bliver ofte fanget store fisk. Den sandede bugt ind imod Mariager by har ligeledes kastet fine fisk af sig, men vær opmærksom på, at Knudshoved og bugten ind til Mariager ligger i det halvårlige fredningsbælte fra Maren Møllebæk.

DSC 7831
De storprikkede fjordørreder kan fanges hele sæsonen, og selv når sommeren rammer, kan du opleve rigtig godt fiskeri i fjorden - især i den yderste halvdel, hvor vandudskiftningen er stor. Foto: Christian Flinker.

5. Kongsdal.
Pladsen tilgås fra parkering på Kongsdal Havn eller på rastepladsen ovenfor på Hadsundvej. Fra rastepladsen kan stien langs vejen øst på følges ned til vandet. Kongsdal fisker godt i efteråret, men de helt tidlige sommermorgener kan også byde på eminent fiskeri. Pladsen består ud over nogle varierende bundforhold af meget spændende rev, hvor der skal vades forsigtigt for ikke at skræmme fiskene. Trykbølgerne af søgende- og jagende ørreder ses ofte. Selvom gennemsnitshavørreden i Mariager Fjord ikke er kendt for at være blandt de største, så er det almen kendt, at pladsen her har leveret imponerende fisk gennem tiden. Jeg har da også selv mistet en sand kæmpe her, men det er nok bedst, vi ikke snakker mere om den.

Tip: For 50 kr. kan man hos havneinformationen leje sig ind til overnatning i shelters oppe bag Kongsdal Havn. Øst for pladsen skal du i øvrigt passe på med at bevæge dig ind i det

6. Færgekroen.
Der er gode parkeringsforhold bag Hadsund Færgekro. Herfra er der nogle få hundrede meters gang ned til den lille jollehavn, hvorfra der kan fiskes fra Hadsundbroen og mange hundrede meter ind i fjorden over let mudret sandbund på lavt vand, der strækker sig langt ud mod sejlrenden. Det er en af de pladser, hvor man ikke må lade sig narre af bundforholdene. Generelt er fjorden herfra og udefter ret mudret, hvilket gør den til en god vinterplads. Dog kan pladsen holde på lidt for mange nedfaldsfisk i foråret, hvorfor jeg på dette tidspunkt af året hellere søger mod andre pladser som for eksempel Lergraven og Ajstrup Bugt. Selvom strækket ud for Færgekroen er en typisk vinterplads, skal du ikke tage fejl. I sommernætterne er drømme blevet udlevet i et fantastisk fiskeri med ørreder i 2-3 kilos klassen.

Tip: Vinterfiskeriet er generelt godt i dette område af fjorden, hvor bundforholdene er mørke og mudrede. Lige øst for Færgekroen, på modsatte side af Randersvej, finder du endnu en af fjordens kendte vinterpladser, Sydlige Lergrav. For at komme til den plads, drejer du ind ad Søhøjvej og til venstre første gang efter hjortefarmen.

7. Vive.
Her tager vi afsæt fra Vive Bådelaug, for enden af Nygaardsvej. Udgangspunktet ligger igen i et af fjordens mange fredningsbælter. Denne gang det halvårlige fredningsbælte fra Vive Møllebæk med et fiskeriforbud, fra 16. september til 15. marts. Det er et fint stræk fra havnen og 500 meter østover omkring den første pynt, hvor halvdelen af strækket ligger uden for fredningszonen. Rundt om pynten kommer Bilfragmenteringen og herefter Østergaarde. Begge tidligere meget besøgte pladser inden tilgangsvejen af beboerne, ærgerligt nok blev lukket af for trafik. Det er dog stadig muligt at parkere én enkelt bil oppe i grøften på hovedvej 541 Hobrovej og så spadsere ned ad vejen til pladsen. Bag ved Vive Bådlaug kan du følge en sti for at komme i den vestlige retning. Lige efter Vivebrogaard, der ligger helt ud til vandet, kommer et rigtig spændende stræk på godt 1,5 km, der slutter af ved det helårlige fredningsbælte fra Villestrup Å. Strækket har varierende bundforhold af kalksten, musling, tang og sand. Her kan man hurtig få nogle timer til at gå i smukke omgivelser. I Øvrigt kommer et ægte hotspot, Flintebugt, lige på den anden siden af fredningsbæltet fra Villestrup Å, men denne plads egner sig bedst at tilgå med udgangspunkt fra Stinesminde. Skulle du have mod på Flintebugten, så er en let pålandsvind ind over bugtens rev altså guld værd.

Tip: For 30 kr. kan der overnattes i shelter på havnen med fri adgang til bad og toilet. Pladsen egner sig især kajak, jolle og pontonbådsfolket med spændende pladser ude på distancen.

Langsodde
På nordsiden af fjorden finder du Langsodde, som udover at være en god havørredplads, også byder på rigtig fint fiskeri efter hornfisk i foråret.

8. Langsodde.
Du finder hertil ved at parkere ved den røde gård Lånhus på Lånhusvej. På bagsiden af gården fører en sti ned igennem skoven og ud til odden. Langsodde er usammenlignelig med andre pladser i fjorden. Odden strækker sig langt ud i fjorden og længst ude på indersiden af odden, er der et hul med dybt vand. Dette område må gerne få ekstra opmærksomhed under affiskningen. Østsiden af odden består af et lavvandet plateau. Det lave vand afbrydes af en meget markant skrænt til det dybe, hvor ét skridt for meget betyder, at jeg håber du har tørre underbukser med. Tjek pladsen ud på Google Maps for at se kanten og dens retning. På denne kant kan du dyrke et usædvanlig spændende vinterfiskeri. Her har jeg landet flere virkeligt flotte blankfisk ved at lade en sinktip monteret på fluelinen synke helt til bunds ud over det dybe vand, hvorefter en lille pink glimmerreje er blevet nykket hjem langs skråningen. Spidsen af odden, ud imod sejlrenden, har også givet fine, men typisk enkelte fisk, især i den kølige strøm i sommerhalvåret. Vestsiden af pynten og hele strækket rundt om næste pynt, der kaldes Krogen, er min egen forbandelse. Her har jeg ikke fået mange fisk, men det har andre heldigvis.

Lasse Elmgren 1781
Vil du på eventyr, er pontonbåden, flyderingen eller kajakken de perfekte faretøjer til at komme til ukendte og jomfruelige fiskepladser.

3 FISKETIPS TIL MARIAGER FJORD

1. Udover de klassiske kystfluer er Mariager Fjord kendt for sit gode sommerfiskeri med skumbiller i overfladen. Som noget unikt er fjordørrederne vant til at æde insekter på overfladen, og derfor kan der praktiseres tørfluefiskeri i fjorden.

2. Vil du på opdagelse og jagter en stor fisk, så er der også rig mulighed for at opsøge yderfjordens lavvandede pladser, hvor du kan komme helt tæt på sejlrenden ved at vade. Her kan du fiske over dybt vand, især som spinnefisker.

3. Mange af fjordens mest kendte pladser kan i perioder være godt besøgt, men fortvivl ej. Hvis du blot har mod på en gåtur, så kan du hurtigt finde nyt og jomfrueligt fiskevand ikke langt fra de kendte pladser. Husk dog altid at have styr på fredningsbælterne, hvis du fisker nyt og ukendt vand. Du kan tjekke fredningsbælter på apps som Havørred.com og Fangstjournalen.

9. Bramslev.
Imellem Restaurant Bramslev Bakker og campingpladsen kan du for nogle få kroner få lov til at køre ad den snoede grusvej igennem et idyllisk landskab ned til fjorden. Den østlige strækning er ikke så velbesøgt, hvilket nok skyldes ufremkommeligheden og en del mudrede bundforhold, men her er skam ørreder. Der fiskes typisk vestover. Strækket støder op til det halvårlige fredningsbælte fra Valsgaard Bæk med fiskeri forbudt fra 16. september til 15. marts. Den sandede bund omkring udløbet holder ofte på fine fjordfisk i foråret lige efter fredningen er ophørt 15. marts.

10. Sandskredet.
Parker ved Hobro Sejlklub på Nedre Strandvej. Den første strækning, der begynder allerede fra lystbådehavnen, kaldes Sildehagen. Der er mudret bund med muslingebanker, der ofte har holdt på en fisk. Godt 500 meter ude af fjorden kommer en meget lille bugt, hvor en grusvej går langs fjorden. Vad forsigtig ud, da der også kan stå ørreder her. Lige efter bugten kommer Sandskredet, der øjensynlig har fået sit navn efter et sandskred i skrænten. Bunden er igen en spændende variation af mindre sten, sand og muslingebanker. Fortsætter du videre østpå, byder fjorden på en god, varierende kyststrækning, der til sidst slutter ved Lille Skovgårds Hage, der er sidste stop inden Bramslev Bakker. Hele strækket her er også ret velbesøgt af naturglade vandrefolk.

Denne artikel er bragt i Sportsfiskeren 2, 2020.