Nu starter geddefredningen

DSC 0087 Fra og med 1. april er det slut med at fiske gedder. De skal nemlig have fred til deres gydning.

Den 1. april starter geddernes fredningsperiode, hvor de skal have fred til at gyde. I ferskvand er gedderne fredet i hele april måned, mens fredningen i saltvand, herunder brakvand, løber helt frem til og med 15. maj.

Når vandtemperaturen når seks grader, begynder gedderne at tænke på artens videreførelse, og de søger ind på lavt vand, hvor vandet hurtigere varmes op af forårssolen. Ved ni grader går det for alvor løs med gydningen, og det sker typisk i løbet af nogle uger i april.

For at beskytte gedderne under gydningen er de derfor fredede i ferskvand i hele april måned. I salt- og brakvand strækker gydningen sig over en længere periode, så her gælder fredningen helt frem til og med 15. maj.

Tusindvis af geddeæg
Hangedderne indfinder sig først på gydepladserne, hvor de afventer hunnerne, der kun er på pladserne så længe gydningen står på. En hungedde kan indeholde helt op til 40.000 æg pr. kilo kropsvægt, så under optimale forhold kan det resultere i mange nye gedder.

Læs mere om geddernes gydning her.

Kommer du alligevel til at kroge en gedde under fiskeri efter andre arter, skal den selvfølgelig genudsættes straks og med mindst mulig overlast for gedden.

Læs DTU Aquas vejledning om genudsætning af gedder her.