Boganmeldelse: Laxlycka – en krævende fiskebog

Holmquist 2018 Overskuddet fra salget af laksebogen "Laxlycka" går til forskning i Østersølaksen.

Svenske Mattias Holmquist har sat sig for at undersøge, hvorfor specielt fluefiskeri efter laks kan blive så altopslugende en passion, at den kan drive de værst ramte til hvad som helst. Resultatet er en noget anderledes bog om laksefiskeri, som fortjener at blive læst grundigt og efterfulgt af tid til refleksion.

Nogen husker måske markedsføringen, da Sage lancerede de to første fluestænger i TCR-serien tilbage i 2003 under overskriften ”This rod isn’t for everyone”, som fortsatte: ”The TCR Series is designed for skilled casters facing the most demanding conditions”. Det er klart, at der blev markant prestige omkring at eje, kaste og måske endda fiske med stænger fra netop denne serie.

Mattias Holmquist kunne med en vis ret tilpasse det omtalte motto til sin bog Laxlycka, der garanteret vil skille vandene. Bogen har undertitlen ”En filosofisk undersøgelse”, og den ligner ikke noget, som jeg har læst om emnet før. Bogen har flere lag og kræver en del eftertanke, for at perspektiverne i teksten rigtig folder sig ud. Det er nok de færreste, der sluger bogen i én mundfuld, men ligesom en fin vin, så fortjener bogen faktisk også at blive indtaget mere nænsomt.

Udstyrsmæssigt er det en nydelig bog med godt 200 sider trykt i flot kvalitet og med et moderne og indbydende layout. Den første del af bogen er udstyret med en lang række stemningsskabende billeder fra laksevande i Sverige, Norge og Skotland, og der er suppleret med både akvareller og digitale illustrationer. I et enkelt afsnit er ideen om at lave sammenhængende opslag kollideret med viljen til at fravælge i både tekst og billeder, og resultatet er blevet nogle meget komprimerede sider med små billeder og mindre skrifttyper. Ikke noget vellykket valg, men det er en mindre detalje.

Opslag1 DSCF9737

Er lakselykke ikke bare at fange en stor fisk?
Bogens første del er en samling af essays, der tilsammen beskriver fluefiskeri efter laks som mere end en metode til at fange laks. Fiskeriets treenighed i form af fiskeren, udrustningen og naturen gennemgås på systematisk vis, og det vises, at antallet af variable i omstændighederne for hver fangst er så stort, at det for langt de fleste fiskere ikke er muligt at uddrage nogle almengyldige sandheder om laksefiskeri på baggrund af vores relativt fåtallige fangster. Forfatteren giver en mulig rangordning af faktorernes vigtighed, og her er det nok værd at lægge mærke til, at udrustningen kommer ret langt nede på listen.

Der gives en kompakt definition af begrebet lakselykke, som nok er værd at tænke over. Lakselykke hænger ikke bare sammen med fangsten af mange og store fisk. Det handler i langt højere grad om erkendelse af egne målsætninger og forventninger til fiskeriet, og i hvilket omfang en fisketur primært er præget af positive følelser. Sociale medier kan i dag have stor indflydelse på vores forventninger til fiskeriet, men dette berøres kun indirekte.

Jeg synes, at bogens bedste del er beskrivelsen af det intuitive fiskeri, hvor du er ét med elven. Denne eleverede tilstand er i hvert fald den, som jeg efterstræber i mit eget fiskeri. Når dine erfaringer, muligheder og de ydre omstændigheder i fiskeriet går op i en højere enhed, så er det reelt at sige, at fangsten er en bonus. Men det forklarer også, hvorfor det kan være forstemmende at fiske i en tom elv.

Det er nok de færreste, der sluger bogen i én mundfuld, men ligesom en fin vin, så fortjener bogen faktisk også at blive indtaget mere nænsomt.

Oplæg til refleksion – hvad er laksen værd?
Bogens andel del indeholder tre kapitler, der i prosaform er oplæg til refleksion over vigtige emner. I første kapitel diskuteres etik og moral i forhold til catch and release. Agenter for et nyttebaseret synspunkt (laksen har den værdi, som den tilfører os mennesker) og et dybdeøkologisk synspunkt (laksen har værdi i sig selv) diskuterer C&R i en klassisk græsk opsætning, hvor der lægges små logiske fælder ud for hinanden.

I de to næste kapitler følger vi Claras og Johnny, et ungt, svensk fluefiskende par, der må gå grueligt meget igennem. Først beskrives hvordan vores overforbrug i den vestlige verden kan stå i vejen for lakselykke – både direkte gennem miljømæssige påvirkninger, men også indirekte gennem at vi som mennesker kommer langt væk fra det simple liv med direkte kontakt til naturen. Er ekstrem miljøaktivisme en forudsætning for at kunne se sig selv i øjnene som laksefisker? Dernæst må Johnnys gennemgå lidelser af noget nær bibelske dimensioner, for at vågne op og affinde sig med sin skæbne eller måske tage skæbnen i egen hånd. Pointen er vel, at man skal være bevidst om sin lidenskab og docere den for at den ikke overskygger alt andet, for eksempel kærligheden.

En vigtig udgivelse
Overordnet set er Laxlycka en vigtig udgivelse i en tid, hvor præstationskulturen også præger laksefluefiskeriet. Jeg vil bestemt anbefale alle fluefiskere, der har en interesse udover det tekniske, at anskaffe sig bogen, læse den i små bidder, og derpå give sig god tid til at fundere over, hvad forfatteren prøver at fortælle os. Du kan jo blandt andet overveje, om det også giver mening at tale om ørredlykke, stallinglykke og geddelykke.

Bogen kan købes gennem Mattias’ hjemmeside www.laxlyckan.se. Den koster 299 SEK (cirka 210 DKK) hvortil kommer forsendelse. Overskuddet fra salget af bogen går til forskning i Østersølaksen. Allerede i maj måned var der solgt 400 bøger og rejst 20.000 SEK.