Kystfiskeri: Disse regler skal du være opmærksom på lige nu

Kystfiskeri På kysten skal du holde afstand til andres fiskeredskaber og være opmærksom på fredningsbælter. Foto: Bjarke Dehli.

Kender du færdselsreglerne for kystfiskere? Her gennemgår vi nogle af de regler, som er aktuelle for dig, der fisker på kysten i de kommende måneder.

Når åerne lukker for fiskeri i efteråret, kan du heldigvis fortsætte fiskeriet på kysten. Men vær opmærksom på, at de halvårlige fredningsbælter i saltvand netop er trådt i kraft ved de små vandløb den 16. september. Ved nogle vandløb gælder de frem til og med den 15. januar, ved andre varer de frem til og med den 15. marts næste år. Fredningsbælterne ved udløb af åer og bække i havet og fjordene skal beskytte de vandrefisk, der trækker op for at gyde i løbet af efteråret og vinteren.

Ved de store vandløb og i særlige områder gælder fredningsbælterne hele året, f.eks. i Holbæk Fjord og i Tempelkrogen i bunden af Isefjorden. Hvis du er i tvivl, kan du tjekke fredningsbælterne her.

Læs mere om fredningsbælter på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Hold afstand til fiskeredskaber
På kysten fisker både lystfiskere, fritidsfiskere og erhvervsfiskere i sameksistens. Det betyder, at du vil møde fiskeredskaber fra andre fiskere, når du færdes på kysten. Det kan f.eks. være bundgarn fra erhvervsfiskere, som er placeret helt inde ved strandbredden. I modsætning til hvad nogle tror, er det faktisk lovligt at placere bundgarn med den første pæl helt inde ved strandbredden. Ifølge reglerne skal du holde dig på minimum 75 meters afstand af bundgarn, når du er ude med stang og snøre. Samme afstandsregel gælder for andre udsatte garn eller ruser.

Der har for nylig været eksempler på hærværk mod bundgarn. En erhvervsfisker har sendt Danmarks Sportsfiskerforbund disse billeder af hærværk mod hans bundgarn i Lillebælt:

Resized 20190912 105009(1)
Resized 20190912 105014
Resized 20190912 105017

Sådan anmelder du ulovligt fiskeri

Du kan anmelde ulovligt fiskeri online via denne side eller til FiskeriMonitoreringsCenteret på telefon 72 18 56 09.

– Der skal være plads til alle fiskere på kysten, og det er vigtigt, vi tager hensyn til hinanden. Hvis du oplever ulovligheder eller er i tvivl, om der er tale om lovbrud, bør du altid tage kontakt til Fiskerikontrollen, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ørredgarn mindst 100 meter fra lavvandslinjen
Mens bundgarn og alle former for ruser – for eksempel åleruser – må stå helt ind til land, er det anderledes med nedgarn som for eksempel skrubbegarn og ørredgarn. Disse garn skal placeres mindst 100 meter fra lavvandslinjen. Du kan genkende ørredgarn ved, at der typisk er mindst 55 meter og ofte helt op til 150 meter imellem de to bøjer, der markerer garnenes ender. Ifølge loven skal garnene været markeret med to flag i den vestligste ende af garnene og ét i den anden. Kontakt altid Fiskerikontrollen, hvis du ser ulovligt placerede fiskeredskaber eller garn og ruser, der mangler markering.

Vil du vide mere om reglerne for fiskeri i saltvand og ferskvand, kan du læse det hele i denne folder fra Fiskeristyrelsen.