Mange strandede klumpfisk i de danske farvande

Dyrepasser Helle med erhvervsfiskerfanget klumpfisk på 31 kg. fra det nordlige Øresund okt. 2011 (1).JPG Øresundsakvariet fik i 2011 indleveret en klumpfisk på 31 kg, som var fanget i det nordlige Øresund. Foto: Øresundsakvariet, Biologisk Institut.

I løbet af december er mange klumpfisk fundet ude langs de danske kyster, og Øresundsakvariet vurderer, at det er den varme sommer, der har lokket dem ind i de indre danske farvande. Desværre kan de ikke overleve i vinterhalvårets kolde vand, så har de ikke søgt sydpå i tide, lider de nu en krank skæbne.

Klumpfisken – en rigtig særling

Klumpfisken ligner ingen anden fisk. Kroppen er oval og sammentrykket. Fortil har den en ganske lille mund, og tæt foran brystfinnerne et par endnu mindre gællespalter, mens den bagtil har et brat afrundet haleparti, hvor halefinnen er reduceret til en række stive lapper.

Selvom klumpfisken ser ud til at være ualmindeligt klodset bygget, kan den under optimale, varme forhold svømme ret stærkt og faktisk springe op til en meter ud af vandet. Klumpfisken er kendt som den største af alle benfisk og kan blive ca. 4 meter lang og veje over 2500 kg. Det største kendte danske eksemplar målte 218 cm og vejede 566 kg. Den blev fanget ved Skagen og stod tidligere opstillet i Zoologisk Museum i København.

De fleste danske eksemplarer er fanget i garn eller fundet døende eller døde på lavt vand i månederne oktober-december. På denne årstid kan indstrømningen af vand fra Atlanterhavet være stærk, og samtidig foregår efterårsnedkølingen af overfladelagene. Klumpfiskene får nedsat deres aktivitet i de kølige vandmasser, og samtidig virker vore lavvandede farvande som fælder for de høje, klodset byggede fisk, der derfor strander.

Klumpfiskens normale levested er det åbne ocean, hvor den lever af planktondyr, vingesnegle, blæksprutter, krebsdyr og – selv om det må være en mager kost – store mængder af vandmænd. Den er faktisk en specialist til at suge vandmænd til sig med sin karakteristiske trutmund.

Hun-klumpfisken producerer mange æg, faktisk flere end nogen anden fisk på jorden. I et kendt tilfælde rummede en hun på 1,5 meter hele 300 millioner æg. Man ved næsten ingenting om klumpfiskens vækst, dens yngleforhold og vandringer. Kødet er ikke velsmagende og har ingen fiskerimæssig betydning.

Kilde: Øresundsakvariet

I begyndelsen af december rykkede medarbejdere fra Øresundsakvariet i Helsingør flere gange ud efter meldinger om strandede klumpfisk. Flere blev fundet døde, mens en fisk fra Jægerspris kom levende med til akvariet, hvor den desværre døde nogle dage senere.

– På få dage har vi fået tre meldinger om klumpfisk – den seneste fra Ebeltoft – og det tyder jo på, at der er mange klumpfisk, der ikke har nået at svømme sydpå, inden kulden satte ind, fortæller akvariechef Jens Peder Jeppesen og fortsætter:

– Klumpfisk kan ikke klare sig i vand, der er under 15 grader varmt, og den varme sommer har tiltrukket mange klumpfisk til de danske farvande.

Flere fund omkring Kalundborg
Også i området omkring Kalundborg er der fundet flere døde klumpfisk sidst i december. Ole Agerbæk fra Facebook-siden Kalundborgnatur fandt et dødt eksemplar ved Timeglasklinten på Røsnæs, og han har desuden fået indberetninger om klumpfisk fundet på sydsiden af Asnæs og ved Nostrup på Røsnæs.

– Hvis weekenden står på en gåtur langs stranden, så husk at kigge efter klumpfisk. Fisk kan indrapporteres til Fiskeatlas eller på mail til fiskeatlas@snm.ku.dk, lyder opfordringen fra Ole Agerbæk.

klumpfisk3.jpg
Sidst i december blev der fundet flere døde klumpfisk omkring Kalundborg. Foto: Mia Michéle Børglum Cholewa.

Øresundsakvariet modtager gerne fisk
– På Øresundsakvariet er vi glade for, at mennesker rundt om i Danmark har øjnene med sig og kontakter os, når de ser noget specielt på deres ture ved stranden eller på havnen, fortæller Jens Peder Jeppesen.

Han opfordrer derfor alle til at ringe til akvariet på telefon 28751970 eller 28751958, hvis man ser en klumpfisk ligge på stranden eller på lavt vand. Så rykker akvariet nemlig ud og tager sig af den.

– Vi er interesserede i både døde og levende eksemplarer. De levende forsøger vi at passe på og finde akvarier, der har plads til dem. For eksempel har vi et storartet samarbejde med Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, der har plads til klumpfisk, siger akvariechefen og afslutter:

– Døde eksemplarer opbevarer vi og bruger til uddannelsesmæssige formål, så vi kan få mere viden om denne særprægede fisk.