Prøv lykken efter kystens torsk

akvarietorsk.jpg Skægfisk. Torsken findes over hele Danmark og kendes let på sin skægtråd og den klare, hvide stribe langs siden.

Efter nogle magre år er der heldigvis tegn på, at lystfiskeriet efter torsk er på vej op igen, så der er al mulig grund til at prøve lykken efter kysttorsk. Vær dog opmærksom på, at der gælder en daglig fangstbegrænsning på torsk i den vestlige del af Østersøen.

Fakta om torsken

Latinsk navn: Gadus morhua

Størrelse: Op til 1,5 m og 40 kg, normal størrelse 2-6 kg

Udbredelse: Over hele Danmark – primært i saltvand men til tider også i brakvand

Kendetegn: Torsken har overbid og kendes let på sin skægtråd, der er placeret yderst på underkæben. Herudover har torsken en aflang krop med to gatfinner og tre rygfinner. Farven varierer i forhold til torskens levested, men er oftest i gule, grønne eller brune nuancer med en hvid stribe og mørke pletter langs siden.

Mindstemål:
35 cm – dog kun 30 cm i Skagerrak og Kattegat

Fredningstid: Ingen

Fangstbegrænsning:

Find de aktuelle fangstbegrænsninger her

Tidligere var torsken den mest almindelige fisk langs de danske kyster, men efter en årrække med overfiskeri og et hårdt belastet vandmiljø faldt bestandene drastisk, og de kystnære torsk var i flere år en sjældenhed. Heldigvis har tingene ændret sig, så der i dag atter kan fanges torsk direkte fra kysten. Om end fiskeriet endnu ikke er på højde med tidligere tider, så er det inde i en positiv udvikling.

Altædende og kræsen
Torsken er en rovfisk, men i bund og grund er torsken nærmest altædende. Den foretrækker dog at spise småfisk, snegle, søstjerner, krabber og andre krebsdyr. Men torsken er bestemt ikke en kostforagter og fanges jævnligt på mærkværdige agn. Det til trods kan torsken fra tid til anden være en rigtig kræsenpind, der ikke hopper på hvad som helst. Eksempelvis kan en bestemt farve kunstagn være alle andre farver overlegne, hvis torsken er i drillehumør. Derfor kan det være en god ide at prøve flere forskellige typer og farver agn, hvis ikke man har held til at overliste den skæggede saltvandsfisk.

Her finder du torsken
Bor du tæt ved kysten, har du gode muligheder for at tage på torskefiskeri. I de fleste havne og på moler og høfder med dybt vand er chancen for at fange torsk nemlig til stede. Herudover finder man også torsken på kystpladser, hvor der enten er dybt vand eller stærk strøm tæt under land.

Torsken kan findes på vanddybder fra 0-600 m, men den holder oftest til tæt ved bunden, hvor den skjuler sig mellem sten og tang. Her opholder den sig, mens det er lyst. Når mørket falder på, kommer torsken ud fra sit skjul i jagten på mad. Når torsken jager, foregår det primært tæt ved bunden, men den svømmer gerne op i vandsøjlen for at fange fisk. Særligt i sommerhalvåret kan man sågar opleve torsk, der livligt svømmer rundt lige under vandoverfladen i jagten på føde.

DSC_0925.jpg

Grej til torskefiskeri fra kysten

Stang: 8-11 fods spinnestang med kastevægt op til 50 g

Hjul: Solidt fastspolehjul med en linekapacitet på min. 130 m 0,30 line

Line: Flettet line fra 0.12 – 0.20 eller nylonline fra 0.28 – 0.40

Kunstagn: Blink, kystwoblere, jigs og pirke fra 15-50 g

Naturlige agn: Sandorm, regnorm, børsteorm, rejer eller fiskestykker monteret på et bundforfang med lodder fra 20-50 g

Sådan fanger du en torsk
Man behøver ikke have nogen særlig erfaring for at tage på torskefiskeri. Fiskeriet er ligetil, hvis man starter ud med at fiske med naturlig agn. Et såkaldt bundforfang – et færdiglavet forfang med to kroge og et lod – agnet med orm eller anden naturlig agn skal bare kastes ud, hvorefter det passer sig selv. Selvom et bundforfang fisker fint, når det ligger stille på bunden, så kan man øge fangstchancerne væsentligt ved at trække forfanget et par meter henover bunden med jævne mellemrum. Farvestrålende eller flydende lokkeperler kan desuden være med til at gøre forfanget endnu mere velfangende.

Har man ikke tålmodighed til at vente, på at fisken finder frem til agnen, så kan man fiske mere opsøgende. Kastefiskeri med kunstagn er nemlig en anden effektiv metode til at overliste torskene. Blink, kystwoblere, jigs eller pirke fiskes alle aktivt. Ligegyldigt hvilken agn man foretrækker, så er det en god ide at fiske varieret og gerne dybt. Når agnen lander på vandoverfladen, skal den have tid til at synke ned gennem vandsøjlen og gerne helt til bunden. Herefter starter man indspinningen, som gerne må krydres med nogle temposkift og afbrydes af nogle korte pauser, hvor agnen kan synke ned mod bunden igen. Desuden er det en god ide, at man affisker så meget vand som muligt, ved at kaste nye steder hen hver gang.

Eftertragtet bytte
Torsken har historisk set altid været eftertragtet på grund af den gode spiseværdi og den lette tilgang. Derfor har torsken også stået højt på erhvervsfiskernes ønskeliste, hvilket har medført et massivt fiskeri. I løbet af 1980érne tog fiskeriet overhånd, og torskebestandene blev fisket kraftigt ned. Reguleringer i fiskeriet og mindre kvoter har været medvirkende til, at torsken har det bedre i dag. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at man skal forbyde alt trawlfiskeri i de indre danske farvande for at sikre bestandene.

Elsket sportsfisk
Sportsfiskere har ligeledes en lang historie udi i torskefiskeriet. Særligt fiskeriet fra båd i Øresund har i mange år været en sand folkefest i årets kolde måneder. Men kystfiskeriet har bestemt også haft sin plads i hjertet hos mange sportsfiskere, da fangstmulighederne i mange år var særdeles gode. Selvom torsken kan veje over 40 kg, så er langt de fleste torsk, man fanger fra kysten, under 3 kg, og en fisk over 5 kg er en rigtig drømmefangst. Danmarksrekorden for torsk er på hele 36,25 kg og blev fanget i Nordsøen i juli 2014.

Artiklen er tidligere bragt i Sportsfiskeren 1, 2012. Opdateret i december 2018.