Kendt tyvfisker taget på fersk gerning i jagten på guld

hvilested.jpg Det er ikke første gang, der bliver tyvfisket i Hvilested Dambrug ved Kolding Å.

En af de dygtigste fiskere i Danmark er atter observeret i færd med at fange værdifulde guldørreder på et dambrug. Ejeren af de værdifulde fisk tager dog tyverierne med ophøjet ro.

FAKTA

Guldørred er i virkeligheden en regnbueørred, der gennem målrettet avl er blevet guldfarvet. Den bruges til udsætning i fiskesøer.

Isfuglen er en relativt sjælden ynglefugl i Danmark med omkring 300 ynglepar. Den lever primært ved vandløb, men kan også ses ved fjorde og søer. Den lever af fisk – og gerne guldørreder.

Så er den gal igen ved Hvilested Dambrug ved Kolding Å! Danmarks Sportsfiskerforbund er netop kommet i besiddelse af videomateriale, der dokumenterer, at en kendt fisker – eller muligvis et nært beslægtet individ – igen tyvfisker i dammene på Hvilested Dambrug. Denne gang er det meget værdifulde guldørreder, som er målet for ugerningen.

Kendt fra TV
Da Danmarks Sportsfiskerforbund i december 2012 kunne berette om tilsvarende tyvfiskeri i selvsamme dambrug, vakte det opsigt, og tyven måtte lide den tort at blive eksponeret på TV – se for eksempel her.

Men der tyvfiskes stadig
Men lige lidt har det hjulpet, for nu bliver der atter fisket uden tilladelse i dammene på dambruget, som nedenstående videoklip helt utvetydigt viser.

Vellidt nabo
Bernt René Voss Grimm, ansvarlig for produktionen af guldørreder på Hvilested Dambrug, tager det dog køligt. Han udtaler, at tyvfiskeren er en vellidt nabo, som spreder hygge på dambruget. Han har dog iværksat forebyggende initiativer, som forhåbentlig kan begrænse omfanget af tyvfiskeriet.