Unge ønsker adgang til geddefiskeri i søerne i København

marcus1.jpg Marcus har fanget flere store gedder i søerne med den længste på 125 cm.

Trods et generelt fiskeforbud fisker flere unge i de Indre søer i København, og de håber, at der bliver lukket op for flere fiskemuligheder.

Søerne i København har en fin geddebestand, og et par gange om året åbnes der for fiskeri i søerne i forbindelse med særlige arrangementer. Men trods det generelle fiskeforbund er der flere unge, der alligevel fisker regelmæssigt i søerne og er utilfredse med de nuværende restriktioner.

Det gælder blandt andet Marcus Dreyer, som til TV2-Lorry fortalte om sin holdning til de nuværende begrænsninger af fiskeriet i søerne.

– Jeg synes, at det er sindssygt ærgerligt, at man ikke må. Det ville være fedt for rigtig mange unge, børn og gamle, der bor i byen, at kunne gå ned og fiske i søen. Det er et af de bedste fiskesteder i København, og så er det nemt at cykle derned, siger han til TV2-Lorry.

Han oplever, at flere unge som ham selv fisker efter gedder i de Indre Søer i København. De genudsætter deres fangster og forsøger at tage hensyn til de mange mennesker, der færdes langs søerne.

Hos Københavns Kommune angiver man to grunde til det nuværende fiskeforbud, nemlig dels hensynet til fuglelivet i søerne og dels hensynet til det store antal mennesker, der færdes langs søerne. Man opfordrer derfor til, at reglerne efterleves og oplyser, at politiet vil kunne give bøder for ulovligt fiskeri.

– Jeg håber, at der bliver åbnet mere op for fiskeriet og gerne med en ordning, som den der er ved Kastellet, udtaler Marcus til Sportsfiskeren og uddyber.

– Her er der et vist antal personer, der kan få årskort. De skal fiske catch and release og medbringe net, afkrogningsmåtte og vejeslynge, så fiskeriet foregår skånsomt og bæredygtigt, slutter han.

Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund

Det vil være af stor værdi for byens lystfiskere, hvis mulighederne for at dyrke lystfiskeri i søerne i København bliver forbedret – selvfølgelig under hensyntagen til andre brugergrupper og naturgrundlaget. Frederik Lorentzen, Danmarks Sportsfiskerforbunds repræsentant i Det Grønne Råd i Københavns Kommune, vil sætte sagen på rådets dagsorden i 2018.