Forbered dig på den nye laksesæson

_DSC0406.JPG Der blev indvejet en imponerende serie storlaks sidste år ved Laksens Hus. Det blev starten på et rekordår ved Skjern Å med 1681 tilmeldte laks.

Hundredevis af lystfiskere ser utålmodigt frem til den vestjyske laksepremiere – næsten som børn glæder sig til juleaften. Under de seneste dages ventetid er spændingen vokset til det næsten uudholdelige, mens grejerne er blevet trimmet til perfektion. Sportsfiskeren.dk ønsker alle gæve laksefiskere et stort ”Knæk & bræk” og anbefaler, at alle sætter sig ind i de mange regler og henstillinger, der omfatter det spændende og udfordrende fiskeri.

På mandag den 16. april går det løs ved Varde Å, Storå og Skjern Å. Mange foreninger fejrer dagen med forskellige arrangementer lige fra ”morgenandagt” i klubhuset over pølsemik ved grillen til indvejede premierefisk på lit de parade. Det finder du ud af ved at tjekke de relevante hjemmesider.

Her kan du også i detaljer nærstudere de mange regler, der er tilknyttet det populære fiskeri. Kvoterne er uændrede i forhold til 2017 ved de tre vandløb, men ved Skjern Å prøver man dog i år at dele storekvoten op i to: I hovedløbet fra Tarp Bro og nedstrøms må der hjemtages 85 storlaks i begyndelsen af sæsonen og 84 fra den 16. juni. Bemærk, at længden på de store laks igen starter ved 75 cm – også ved Skjern Å.

Hver fisker må som vanligt kun hjemtage én laks om året (fra hvert vandløb) inden for de gældende kvoteregler og ved Skjern Å desuden én havørred. Ved Varde Å henstilles der til, at man højst hjemtager en-to havørreder årligt.

Både cirkel- og J-krog er ok, men husk hurtig indberetning
Der er blevet valgfrit, om man vil fiske med cirkelkrog eller den almindelige J-krog. Ved Skjern Å må der dog stadig kun landes én fisk på orm, derpå er det kun tilladt at fiske med kunstagn. Sammesteds skal du også købe det særlige ”Laksetegn” til 100 kr., før fiskeriet påbegyndes – køb det for eksempel på Skjern Å Sammenslutningens (SÅS) hjemmeside eller hos de lokale grejpushere.

Der er generelt strammet kraftigt op på fristen for indrapportering af fangst. Det skal nu foregå inden for samme døgn, som fisken er fanget – uanset om fisken hjemtages eller genudsættes.

Obligatorisk skæl- og vævsprøve fra alle hjembragte Skjern Å-laks
Som noget nyt skal der desuden tages både en skæl- og en vævsprøve fra samtlige hjemtagne laks fra Skjern Å. Skælprøven består af 15-20 skæl taget mellem laksens sidelinje og rygfinne, mens vævsprøven udgøres af et snip af bugfinnen. Det anbefales, at du i forvejen får udleveret en særlig kuvert, som du kan se et udkast af herunder. Fås blandt andet i Laksens Hus.

Prøverne skal kort fortalt bruges til en genetisk undersøgelse af laksenes arveegenskaber. Læs den fyldige forklaring på SÅS’ hjemmeside.

Man kan i øvrigt let forestille sig, at prøverne med tiden også kan indgå i andre interessante undersøgelser, for eksempel en mere præcis angivelse af antallet af såkaldte fleregangs-gydere.

Slutteligt: Knæk & bræk til alle laksefiskere!

Skærmbillede 2018-04-13 kl. 21.31.37.png
Det er blevet obligatorisk at indlevere skæl- og vævsprøve fra en hjemtaget Skjern Å-laks. Her ses et udklip af vejledningen til prøvetagning og indlevering.