als 104 gl pøl_edited-2.jpg På østsiden af Als findes mange fine kystpladser.

I weekenden 6. - 8. April indbyder Sportsfiskerforeningen Als igen alle til sin store fiskekonkurrence.

Deltagende fiskearter

 

Gruppe 1: Havørred og laks

Gruppe 2: Regnbueørred

Gruppe 3: Hornfisk, ising, pighvar, rødspætte, sej, skrubbe, torsk og ålekvabbe.

Konkurrencen starter fredag klokken 00.00 og slutter søndag kl. 16.30. Fisk fanget på lovlig vis fra bred, strand, mole, kajanlæg eller bro i et af følgende fiskevande kan deltage: Kysten rundt om Store Oksø, Als, Barsø og Årø samt den jyske østkyst fra den dansk/tyske grænse op til Kolding Havn. Fangstredskaber må kun være stang, hjul, line og kunstig eller naturlig agn. Fisk fanget fra båd, flydering og lignende kan ikke deltage.

Deltagerkort
Indtil konkurrencestart kan deltagerkort købes hos MacNab, Brag Søsport og Fiskeriartikler samt hos Outdoor i Centrum i Sønderborg eller indløses ved indbetaling til Kreditbanken reg.nr. 7931 kontonr. 1032712, hvor kvittering for indbetaling gælder som deltagerkort. Ved indbetaling skal deltagernavn anføres som notat eller på anden måde fremgå som kvittering. Indbetaling med håndskrevne navne godkendes ikke.

alssund 011_edited-3.jpg
På fastlandssiden overfor Sønderborg Slot er der mulighed for både havørred og især torsk.

Mindstemål, vægt, indvejningsregler m.m. 
Mindstemål er som angivet i følgende liste. Ved indvejning nedrundes fiskens længde til nærmeste 0,5 cm og vægten nedrundes til nærmeste 5 g. I gruppe 3 vægtes arternes indbyrdes i forhold til de efter mindstemålet angivne 100% vægte.

Havørred: 42 cm (2,5 kg)
Hornfisk: Intet mindstemål (1,0 Kg)
Ising: 25 cm (0,6 kg)
Laks: 62 cm (5,0 kg)
Pighvar: 30 cm (2,5 kg)
Regnbueørred: 42 cm (2,5 kg)
Rødspætte: 27 cm (1,0 kg)
Sej: 40 cm (3,0 kg)
Skrubbe: 26 cm (1,0 kg)
Torsk: 50 cm (3,5 kg)
Ålekvabbe: 23 cm (0,5 kg)

Laks og ørred skal desuden udvise et rimeligt forhold mellem længde og vægt. Minimum for laks er K=0,9 og for ørred K=1 efter Fultons formel. Tabeller og beregningsskemaer kan ses her.

Torsk indvejes opskåret og med alle indvolde fjernet. Aller andre arter indvejes uopskåret. Ved ens vægt vinder den korteste fisk. Alle tilmeldte fisk skal ophænges og udleveres igen efter indvejningens afslutning. Deltagerkort og evt. fisketegn skal forevises. Aller beslutninger træffes suverænt af arrangementsledelsen, der bl.a. har ret til at afvise fisk – også efter at indvejningen har fundet sted. Ledelsens beslutninger er bindende og kan ikke appelleres.

Præmier m.m
Ud over præmierne i præmierækken er der for hver dag en ekstrapræmie for flotteste fisk og en miniplakette for største havørred.

Ingen deltager kan vinde mere end en (1) præmie i hver gruppe per deltagerkort. Evt. offentliggjort præmievejledning er kun vejledende. Præmierne fordeles endeligt efter arrangementsledelsens skøn søndag efter sidste indvejning.

Indvejning
Sønderborg Vandrehjem, Kærvej 70, Sønderborg.
Fredag og lørdag: klokken 18.30 – 19.00
Søndag: klokken 16.00 – 16.30

Præmieoverrækkelse
Sønderborg Vandrehjem søndag klokken 17.00.
Præmier skal afhentes personligt, hvis ikke andet er meddelt ved indvejningen. Overskydende eller ikke afhentede præmier tilfalder foreningen.