Studerende undersøger brakvandsgedder i Karrebæk Fjord

geddemærke.jpg Ring gerne til biologistuderende Lasse Pedersen på 4273 9434, hvis du fanger en mærket gedde i Karrebæk Fjord.

De to biologistuderende Lasse Pedersen og Martin Huno arbejder i øjeblikket på deres bachelorprojekt, hvor de har valgt at fokusere på brakvandsgeddernes fødevalg.

Undersøgelsen foregår i Karrebæk Fjord ved Næstved, hvor der ikke tidligere er lavet lignende undersøgelser. Det er der derimod i andre områder med brakvandsgedder, og Lasse og Martin har valgt at bruge de samme metoder.

For at undersøge gedderne skal de selvfølgelig først fanges, og her har de vurderet, at brug af garn belaster gedderne mest, så de fisker dem i stedet med lystfiskergrej, hvor de bruger små, modhageløse kroge.

Når gedderne er fanget undersøges maveindholdet ved hjælp af en pumpe. Inden gedderne genudsættes, bliver de mærket ved rygfinnen, så de er genkendelige ved genfangst. Ved at registrere antallet af genfangede gedder, kan de nemlig komme med et bud på, hvor stor bestanden er.

De undersøger også geddernes vækst ved at aflæse deres skæl, og endelig tager de DNA-prøver, som kan fortælle, om det er en særskilt bestand, der findes netop i Karrebæk Fjord.

Vil gerne høre om mærkede fisk
– Hvis man fanger en mærket gedde, vil vi meget gerne høre om det. Specielt vil vi gerne høre, hvad nummeret på mærket er. Vi vil også meget gerne have et billede på en afkrogningsmåtte på både venstre og højre side af fiske, så vi kan identificere gedderne ud fra deres farvemønster, fortæller Lasse Pedersen, der kan kontaktes på 4273 9434.

Det er værd at bemærke, at de to studerende i forbindelse med projektet har fået lov til at fiske i fredningsbælterne i fjorden. Det har nemlig allerede givet anledning til anmeldelser til fiskerikontrollen.

Undersøgelsen har ligget stille en periode på grund af is, men så snart isen er borte, fortsætter Lasse og Martin projektet. De regner med at have et resultat klar til sommer, og det vender vi naturligvis tilbage med her på Sportsfiskeren.dk