Sæson for fluegedder i Gudenå

DSC_0039.JPG

Bjerringbro og Omegns vældige, vandrige strækning af Gudenå startede også den nye sæson den 16. januar. Så tidligt på året er det dog hverken laks eller havørred, der trækker, men derimod åens gode bestand af trinde gedder. Geddefiskeriet med store flashfluer er blevet særdeles populært, siden Torbjørn Lager ”opfandt” det spændende fiskeri for en halv snes år siden. - Og ikke mindst foreningen dygtige juniorer dyrker ”krokodillerne” med stor entusiasme.
 
Frem til 1. april er det kun medlemmer, der må fiske på Bjerringbro-foreningens vand og der sælger først dagkort efter den dato. Foreningen nåede desuden  loftet på 600 medlemmer i 2017, fortæller kasserer Nikolai Parbst, og ansøgere, der bor i lokalområdet har førsteret til at blive medlemmer. Udenbys får derfor først chancen for medlemskab, når fristen for kontingentfornyelse er overskredet. Normalt er der en udskiftning på 40-50 personer, oplyser han, men der er klogt at skrive sig på ventelisten.
 
Gedderne opholder sig typisk i nærheden af, hvor der er mange fødefisk og de fanges især, hvor strømmen er moderat, typisk i kanten af bagvande, under udhængende buske og tæt på land.
Bemærk at de er beskyttet af et maksmål på 80 cm. ud over det lovpligtige mindstemål på 60 cm. og at alle fangster skal indrapporteres. Det mao.kun tilladt at hjemtage fisk mellem 60 og 80 cm, hvis du får lyst til en klassisk fiske-delle. Derfor bør der kun fiskes med modhageløse kroge. Du bør også være bevæbnet med en skånsom gabåbner og en langskaftet pean til at klare dybe krogninger – og et par stykker plaster! Et 30-40 cm blødt og føjeligt wireforfang er også et must, ligesom et stort fangstnet kan være til uvurderlig hjælp. – Husk på, at store gedder er langt mere sarte, end deres grumme udseende giver indtryk af.
 
Sidste år havde Bjerringbro-foreningens lange strækning i øvrigt også et fantastisk laksefiskeri, om end kun på udsatte fisk, da det hidtil er lykkedes for reaktionære mørkemænd at forhindre en bæredygtig passage forbi det oldnordiske vandkraftværk ved Tange, som reelt få lov til at spærre åen totalt. - De første laks kan forventes at dukke op på arenaen i løbet af marts måned, hvis vinteren har været mild.

DSC_0281.JPG