Fluefiskeri på Tange Sø i vinterperioden

IMGP0079.JPG

Redaktionen har fået tilladelse til at bringe nedenstående artikel skrevet af en af de dygtigste fluefiskere i Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Casper Pedersen,  båden hvad angår laks, havørreder og gedder. Herunder en spændende artikel om hans vinterfiskeri efter gedder:   

Den 15. november er den sidste fiskedag ved åen, og for de fleste markerer det afslutningen på sæsonen. For mig betyder det, at laksegrejet sættes i skabet og at fokus i stedet rettes mod det gode geddefiskeri, som foreningen også råder over. Åen er fredet frem til den 16. januar, men på Tange Sø kan man hele vinteren opleve fint geddefiskeri, efter ofte store gedder i årets bedste kondition.

Fiskepladser?
Foreningens fiskevand strækker sig fra Tangeværket i nord til Kongensbro mod syd, hvilket giver medlemmerne over 13 km fiskevand. Heraf er 3-4 km å og ca. 10 km sø med et overflade areal på 540 ha. Søen kan virke uoverskuelige første gang man fisker på den og spørgsmålet om hvor fiskene skal findes afhænger typisk af årstiden. En god huskeregel i vinterperioden er, at fiskene normalt er på lidt dybere vand. Dette hænger sammen med, at byttefiskene samles her når temperaturen falder og grøden forsvinder. De dybeste partier findes i det gamle å løb og det er derfor typisk her jeg koncentrerer fiskeriet. Et søkort eller et ekkolod er i den henseende et godt hjælpemiddel. Et brugbart dybdekort kan findes på foreningens hjemmeside.

Mit fiskeri er normalt koncentreret i den sydlige del af søen fra Ans til Kongensbro. Dette hænger primært sammen med, at søen i den nordlige del virker uoverskuelig, når man ikke råder over ekkolod. I den helt nordlige ende langs dæmningen og ved Tange by snævre søen ind, her har jeg haft god succes med fiskeriet. Det samme gælder i området omkring Ans dæmningen som naturligt kanaliserer fiskene i gennem en smal passage, når de trækker rundt i søen.  Å stykket og den øverste del af søen byder på et fiskeri i fantastiske omgivelser. Åen er her bred og omgivet af moselignende områder der stort set gør fiskeri fra land umuligt. Pontonbåd eller flydering er her ideel. Jeg foretrækker selv pontonbåden på grund af den større mobilitet og fordi man sidder noget højere end i en flydering, hvilket er en fordel i det kolde vand. Pontonbåden gør det muligt at fiske fra Kongensbro til Ansdæmningen på en dag. Hvis man kun råder over en flydering er det muligt, at følge trækstien og søsætte ringen hvor man ønsker at fiske. Hvis man ikke har en pontonbåd eller flydering er en anden mulighed er, at låne foreningens båd ved Ans. Husk at sejlads med motor ikke er tilladt i åen.

Fiskeriet
I vinterperioden skal fiskene typisk findes ved bunden. For fluefiskeren betyder det, at synkelinerne skal findes frem. Dage med varmt vejr og sol er typisk de bedste. Fiskeriet er desuden karakteriseret ved, at gedderne hugger i korte perioder. Jeg oplever tit at der går flere timer uden hug, hvorefter at jeg pludseligt fanger flere fisk i et område som forinden virkede fisketomt. Disse hug perioder er spredt ud over dagen. Min erfaring er at der normalt er en periode om formiddagen, når solen er stået helt op, og at der desuden er en god periode hen under aften lige før solen går ned.

Fluerne
Gedden er en finurlig fisk, nogle dage hugger de på alt der bevæger sig, og andre dage kan de være utroligt svære at få til at hugge. I vinterperioden kan man desuden opleve dage hvor gedderne kun napper i fluen.
Jeg selv tror på at storefluer fanger store fisk. Ingen regler uden undtagelser, men for mig er det logik at en stor gedde ikke gider flytte sig særlig langt efter et lille bytte. Af den årsag fisker jeg stort set altid med store Flashfluer. Farverne varierer lidt, men rød og sølv er sjældent et dårligt valg.
Som beskrevet tidligere kan der være dage hvor gedderne kun napper i fluen. Til disse dage monterer jeg en efterhængende krog på fluen, hvilket normalt giver den ønskede effekt. En fast monteret ekstra krog giver dybe krogninger på de gode dage, hvilket bør undgås såfremt man ønsker at sætte fisk ud igen.

Fisketeknik
Som beskrevet tidligere skal fluen normalt ned til bunden på dette tidspunkt om året. Jeg lader normalt fluen synke til bunden, og tager den derefter hjem i lange tag afbrudt af en 2-3 sekunders pause. Gedden hugger typisk i pausen mens fluen svæver i vandet. Hvis dette ikke giver fisk kan det tit betale sig at eksperimentere. Hurtig indtagning af fluen kan nogen gange gøre udslaget også om vinteren.

Grejet
Normalt kystgrej kan fint anvendes – jeg bruger selv en klasse 8 enhåndsstang. Det vigtigste er at have liner/skydehoveder der kan dække forskellige dybder. Derudover er det vigtigt at medbringe en tang der er så lang, at selv en 10 kilos gedde kan afkroges uden, at fingrene skal ind i gabet. Forfanget er for nogen en videnskab, min erfaring er at det ikke betyder det store, så længe det kan holde til geddens skarpe tænder. Både stålforfang og tyk fluorcarbon er gode løsninger.

Alternative muligheder i vinterperioden
Foreningen har fornyeligt indgået en bytte aftale med Silkeborg fiskeriforening, hvilket betyder at BSF råder over 2 gæstekort til deres vand. Gudenåen ovenfor Tangeværket er ikke fredet i vinterperioden, så her er det muligt at forsøge sig med lidt vinterfiskeri. Sidste år benyttede jeg denne mulighed flere gange, hvilket gav flere flotte fisk. Informationer om vandet kan findes på Silkeborg foreningens hjemmeside. Booking af kort er beskrevet på vores egen hjemmeside. Gratisstykket fra Stevnstrup til Randers og den nederste del af Nørre åen er ligeledes åbne for fiskeri. Silkeborg foreningens vand og gratis stykkerne tæt ved Randers er alle gode muligheder, hvis vinden ikke gør det muligt at fiske på søen og man bare må afsted.

IMGP0091.JPG
image1.jpeg
unnamed.jpg
unnamed2.jpg
unnamed3.jpg