Medlemstræf i foreningens eget Put & take vand

Drostrup Fiskesø 001 vejen sptfiskerforening.jpg

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening er så heldige at råde over deres egen fiskesø, Drostrup Put & Take, som man finder omkring 5 kilometer nord for Vejen. Søen har salg af fiskekort til både medlemmer og ikke-medlemmer. Fiskesøen er et økonomisk plus for foreningen, fortæller Simon Simponsen fra foreningen. Søen har åbent året rundt, hvorfor medlemmer og andre sportsfiskere i området kan får afløb for indestængt fiskefeber, når Kongeåen er forbudt fiskevand i fredningstiden.


I løbet af året danner søen dertil en hyggelig ramme om flere af foreningens arrangementer for både seniorer og juniorer som en blæsende dag sidst i oktober med strålende solskin og deltagelse af 10 seniorer og 7 juniorer.

Trods varme grillpølser til at holde gejsten oppe og ihærdig indsats med fiskestængerne lykkedes det de fremmødte kun at fralokke søen 12 ørreder op til 1,3 kilo. Før arrangementet havde Steen fra Præstkjær Dambrug ellers doneret en cirka 4 kilo tung regnbueørred samt ti andre på hver 2 kilo. De klarede frisag den dagen, men mon ikke de store fisk lader sig lokke sidenhen.

For mere information om salg af kort, regler og andet her.

Drostrup Fiskesø 002 vejen sptfiskerforening.jpg
Drostrup Fiskesø 003 Vejen sptfiskerforening.jpg