Få deltagere, men fine fisk ved konkurrencen i Vidå

IMG_0498_1.JPG

Forrige uge måtte Sportsfiskerforeningen Vidå desværre aflyse et fiskearrangement for børn og unge, da vandet stod alt for højt til at man kunne fiske ude i Magisterkogen. Derfor var man lidt spændt på, hvordan forholdene ville være i weekenddagene 23. og 24. september, når man afholdt fiskekonkurrence.

Efter arrangementet kunne formanden for foreningen, Jens Christian Lund, dog fortælle, at konkurrencen havde været begunstiget af både fin vandstand og godt fiskevejr. Desværre havde kun 12 deltagere valgt at betale startgebyret på 50 kroner. Et enkelt foreningsmedlem har muligvis fortrudt, at han ikke deltog i konkurrencen, idet vedkommende fangede en gedde på 10,1 kg i Rudbøl sø!

Selv om deltagertallet var forholdsvis begrænset, så kom der dog fisk på land. Præmien for største laksefisk tilfaldt Nead Dedusic med en havørred på 63 cm. Nead fik også præmie for en havørred på 54 cm og en laks på 54 cm.

Martin Laugesen og Jens Chr. Lund fik præmier for havørreder på 55 cm, og derudover fangede Peter Nielsen en laks på 80 cm, som blev genudsat, idet kvoten for laks over 75 cm er fyldt op.

Ved afslutningen var der godt humør og pølser/øl/vand ved Bootshaus, fortæller Jens Christian Lund, som fangede den afbillede havørred på 55 cm og 1,7 kilo i tilløbet Arnå.