Farvel til en god fiskeplads

frværkhavn.jpg

Den inderste del af den gamle havn i Frederiksværk har lokalt været kendt som en god havørredplads specielt i vintermånederne, og mange lokale har haft deres faste gang på pladsen. Men det bliver der lige nu sat en stopper for til stor ærgrelse for de lokale lystfiskere.

Firmaet De Nova Metal Aps, der arbejder med genanvendelse af affald, har søgt om at få lov til at inddæmme selve havnebassinet og et større område lige uden for havnen. Det inddæmmede areal skal efter planen bruges til deponering af affald, og samtidig bliver projektet en del af en fremtidig sikring ved stærkt forøget vandstand.

Halsnæs Kommune har tidligere sagt god for planerne, og det samme har Trafik- og Byggestyrelsen. Arbejdet er derfor gået i gang med fuld fart, og dæmningen, der skal afgrænse ud mod fjorden, er næsten på plads samtidig med, at hele området bliver afskærmet med hegn for offentligheden.

Det gamle havnebassin er resterne af den gamle havn, der tilbage i tiden lå som en øhavn et stykke ude i fjorden. I årenes løb er by og ikke mindst industri krøbet uden om havnen i kraft af opfyldning af store områder, der engang var en del af fjorden.