2 juniorarrangementer ved Vidå

IMG_0435_2.JPG

Sportsfiskerforeningen Vidå i Tønder har netop afholdt to vellykkede arrangementer med sigte på juniorfiskere,  nemlig ÅBEN Å DAG den 25. maj og JUNIORDAG VED LÆGAN den 27. maj. Formanden Jens Chr. Lund fortæller:

ÅBEN Å DAG. Dette årligt tilbagevendende arrangement ved Fugleøen i Tønder på Kr. Himmelfartsdag havde lidt færre deltagere end sædvanligt, hvilket må tilskrives det flotte vejr samt konfirmation i byen. Trods dette fandt omkring 25 deltagere vej til åen mellem kl. 9-13. 

Dagen var som altid specielt tilrettelagt for juniorfiskere, og ved afslutningen kl. 13, var der præmier til fangerne af de største fisk. Søskendeparret Camilla og Carsten Kolbeck vandt præmier for gedder på henholdsvis 500 g og 300 g, mens Mehdi fra Asyl Syd fik præmie for en aborre på 300 g. De fangede fisk blev efter fotografering genudsat i åen.

JUNIORDAG VED LÆGAN. Dette arrangement er tilrettelagt i et samarbejde mellem bådklubben Vidå og Sportsfiskerforeningen Vidå. Bådklubben stiller bådførere og både til rådighed, således at de deltagende juniorer kan få en sejltur/fisketur i Magisterkogen, hvor der kun kan fiskes fra båd.

Godt en halv snes juniorer deltog og nød det ualmindeligt flotte og varme solskinsvejr. Trods det gode vejr blev der fanget tre flotte gedder på henholdsvis 99 cm, 90 cm og 82 cm, hvoraf de to sidstnævnte blev genudsat. Jonas Borum fra Tønder stod for dagens største fangst, en gedde på 99 cm og 6,1 kg.

Ved afslutningen ved bådklubbens klubhus var der pølser(øl/vand til alle deltagerne. Arrangementet fik mange rosende ord med på vejen, og det gentages i øvrigt søndag d. 17. september samme tid og sted.