Torskefiskere får ros af DTU Aqua

IMG_2684-FotoHansJakobOlesen_web.jpg

Torskefiskere ved Øresund viser stor velvilje til at deltage i DTU Aquas undersøgelse af lystfiskeriet efter torsk i sundet. Det bidrager til større viden om torskebestanden i området og fremmer en bæredygtig udnyttelse af bestanden.

Siden vinter har repræsentanter fra DTU Aqua opsøgt turbådsfiskere og privatbådsfiskere på Øresund for at indsamle oplysninger om torskefiskeriet og torskefangst i området. Lystfiskerne er blevet opfordret til at deltage i et interview om deres fiskeri. Desuden har DTU Aqua registreret fangsten og indsamlet biologiske prøver.

Der er stor ros til de lystfiskere, som DTU Aquas folk indtil videre har mødt ved Øresund. Lystfiskerne har vist velvilje til at medvirke i undersøgelsen, der også kommer omkring turbådsskipperne og deres indsigt i det rekreative torskefiskeri.
 
– Opbakningen er utroligt flot, både fra lystfiskerne og fra turbådsskipperne. Stort set alle de fiskere, som vi spørger, vil gerne deltage og interviewes, og turskippere har bidraget med værdifuld information om, hvornår og hvor ofte de sejler, og med anden hjælp. Der er generelt et stort ønske fra alle sider om at sikre, at forvaltningen af torskebestanden kan ske på basis af så præcis og aktuel viden som muligt, hvilket denne undersøgelse skal være med til at underbygge, siger biolog og projektleder Hans Jakob Olesen i en artikel på DTU Aquas hjemmeside.
 
Undersøgelsen af lystfiskernes torskefiskeri er en del af DTU Aquas projekt REKREA. Målet er at fremtidssikre bestandene af de vigtigste fiskearter, som bliver fanget af både lystfiskere og erhvervsfiskere. DTU Aqua ønsker at finde frem til, hvordan man kan indsamle de mest præcise informationer om fangster og fiskeaktiviteter og dermed forbedre forvaltningen af fiskebestandene. Projekt REKREA omfatter både torskefiskeriet i Øresund, laksefiskeriet i Østersøen, kystfiskeriet på Fyn og ålefiskeriet i Storebælt.
 
 
 
 
Foto:
Hans Jakob Olesen, DTU Aqua