Havørred med imponerende tilvækst

IMG_0194.JPG

I forbindelse med en venskabelig dyst på kystfiskeri mellem foreningerne Spinfluen fra Faxe og Lejfi fra Fyn fangede Allan Westphal en imponerende havørred på 8,5 kg og 88 cm. Fangsten skete på Stevns, og der blev straks taget en skælprøve på ørreden. Denne skælprøve er nu blevet analyseret at biolog Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, og nu foreligger resultatet.
Fisken var på fangsttidspunktet ca. 5 år gammel. Den er vandret i havet eller er blevet udsat som smolt, da den var ét år, og de næste fire år opholdt den sig i havet.

- Havørreden har haft en imponerende tilvækst, og så tilhører den en meget sjælden gruppe af fisk, der først gyder efter 4 hele år + nogle måneder i havet. Fantastisk havørred! Som vi også kunne se på finner og den klippede fedtfinne, så er fisken udsat som smolt – det er altså ikke en vildfisk. Det gør dog ikke fangsten ringere. I mine øjne tværtimod, for den er sat ud for at blive fanget af lystfiskere, og det blev den, skriver Kaare i sin tilbagemelding til Allan.

Kaare Manniche Ebert anslår, at fisken har haft denne tilvækst: Efter ét år i ferskvand målte den 18 cm, efter ét år i saltvand 40 cm, efter to år i saltvand 65 cm, efter tre år i saltvand 75 cm og efter fire år i saltvand 88 cm.