Bliv talerør for de individuelle medlemmer i din region

DSCF5736 Foto: Christian Flinker.

Vil du være med til at præge Danmarks Sportsfiskerforbunds fremtid og tale de individuelle medlemmers sag? Så har du nu muligheden for at stille op til valget af delegerede for de individuelle medlemmer.

Som individuelt medlem har du nu muligheden for at stille op som kandidat i én af de fem regioner, og få politisk indflydelse og stemmeret på lige fod med de delegerede fra forbundets foreninger. Der er tale om de fem regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Sjælland. Du kan stille op i den region, som du bor i.

Talerør for de individuelle medlemmer
Som delegeret for de individuelle medlemmer får du demokratiske indflydelse på Forbundets kongres. Derved bliver du de individuelle medlemmers talerør, og du kan komme til at spille en stor og aktiv rolle i mange andre sammenhænge i Forbundets arbejde. Det gælder blandt andet i forhold til indsatserne for at styrke forbundets medlemsgrundlag, som fortsat er en stor udfordring, og som derfor også vil være et af temaerne i fremtidens arbejde.

Du får indflydelse
På Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres den 10. – 11. marts 2018 blev det første gang, at forbundets individuelle medlemmer blev repræsenteret af fem delegerede med stemmeret på lige fod med de delegerede fra forbundets foreninger.

Her stillede Frederik Lorentzen, delegeret for individuelle medlemmer i region Hovedstaden, et ændringsforslag om, at individuelle medlemmer skulle betale samme kontingent som senior-foreningsmedlemmers forbundskontingent, nemlig 395 kr. Forslaget om udlignede kontingentsatser blev vedtaget.

Som delegeret for de individuelle medlemmer har du med andre ord mulighed for stor indflydelse.

DSCF2658.jpg
Som delegerede for de individuelle medlemmer deltager du i Danmarks Sportsfiskerforbunds Kongres 2020. Foto: Søren Jørgensen.

Tre ud af fem stiller op til genvalg
Det er muligt at stille op til genvalg, og det har tre ud af fem delegerede valgt at gøre. Torben Meldgaard, delegeret for Region Sjælland, Frederik Lorentzen, delegeret for Region Hovedstaden og Henrik Søballe Sørensen, delegeret for Region Midtjylland, stiller op igen. Er der mere end én kandidat i hver region, vil der efterfølgende være valg, hvor de individuelle medlemmer har mulighed for at stemme på kandidaterne via online afstemning.

Kongres 2020 og Landsdelsmøde
Som valgt skal man forvente at deltage i Kongressen 2020 den 14.-15. marts samt ved et af Danmarks Sportsfiskerforbunds fire landsdelsmøder i november:

11. November: Landsdelsmøde Vingsted
13. November: Landsdelsmøde Aalborg
18. November: Landsdelsmøde Roskilde
20. November: Landsdelsmøde Odense

Sådan bliver du delegeret
Vil du stille op som delegeret for de individuelle medlemmer i din region eller blot vide mere, så tag kontakt til direktør Lars Rasmussen på lr@sportsfiskerforbundet.dk eller tlf. 24 84 07 58. Frist for tilmelding er den 1. oktober.