Succesfuld medlemshvervekampagne i Odsherred

2019 04 17 07.50.53 (2) Sammen med fiskeriet i Lammefjordskanalerne spiller kystfiskeriet en stor rolle i foreningen, og gode kyststrækninger er der mange af i den nordvestsjællandske kommune.

Først på sommeren søsatte Odsherred Sportsfiskerforening en kampagne for at hverve nye medlemmer. Her fire måneder senere er den afsluttet og kommet så fint i havn, at de ambitiøse mål er mere end opfyldt. Læs her, hvordan foreningen greb det an.

Odsherred Sportsfiskerforening har over nogle år tabt omkring 30 % af medlemmerne, og man oplevede, at der var for få, der deltog i foreningens aktiviteter. Det var baggrunden for, at foreningens tur- og arrangementsudvalg iværksatte en kampagne for at rette op på tingene, og her fire måneder senere har de nu samlet deres erfaringer i en rapport.

Ambitiøse mål
Udvalget opstillede fire ambitiøse mål for kampagnen:

- Deltagerantallet ved foreningens fiskekonkurrence i oktober skulle op på mindst 50 deltagere. Sidst konkurrencen blev afholdt, var der 30 deltagere.

- Medlemstallet skulle hæves fra ca. 180 til mindst 215.

- Medlemstallet i Facebookgruppen ”Medlemmer og venner af Odsherred Sportsfiskerforening” skulle hæves fra ca. 130 til mindst 650.

- Antallet af ressourcepersoner i foreningen skulle hæves fra 15 til mindst 20.

Godt i mål
Kampagnen startede den 17. juni 2020, og da den sluttede den 17. oktober, kunne foreningen gøre resultatet op.

Fiskekonkurrencen havde samlet over 55 deltagere, medlemstallet i foreningen var steget til over 230, Facebookgruppen havde rundet de 650 medlemmer, og der var nu 23 ressourcepersoner i foreningen.

Målene var altså mere end opfyldt, og Torben Petersen, der har været en del af en femmands projektgruppe, fortæller, at succesen er fortsat efter kampagnen sluttede. Der kommer nemlig fortsat nye medlemmer, og desuden forventes det, at dagkortsalget til foreningens fiskevand i Lammefjordskanalerne vil blive løftet med 60-70 %.

Lammefjorden Lammefjordskanalerne Sydkanalen Odsherred Sportsfiskerforening har masser af fiskevand ved Lammefjordskanalerne, hvor der er fint fiskeri efter blandt andet karper og gedder.

Rapport om kampagnen

 

Efter hvervekampagnen har arbejdsgruppen beskrevet hele indsatsen og samlet erfaringerne i en rapport, som du kan læse her.

Facebookgruppe som løftestang
I erkendelse af at flere Facebookgrupper omkring lystfiskeri i foreningens lokalområde tiltrak sig manges opmærksomhed, valgte arbejdsgruppen bag kampagnen at satse på dels at samarbejde med disse Facebookgrupper og dels at gøre opmærksom på og skabe aktivitet i foreningens egen Facebookgruppe.

Gruppen ”Medlemmer og venner af Odsherred Sportsfiskerforening” havde omkring 130 medlemmer, men gennem opslag i andre grupper lykkedes det i løbet af de fire måneder at nå op på over 650 medlemmer. Det skete bland andet gennem to online-fiskekonkurrencer, hvor alle tilmeldt Facebookgruppen kunne deltage.

Derved var der åbnet en kommunikationskanal til mange lystfiskere i området, og den blev dygtig benyttet til at promovere foreningens aktiviteter og faciliteter.

Medlemskab af Facebookgruppen er ganske gratis, mens medlemskab af selve foreningen selvfølgelig ikke er det. Men ved at oplyse om foreningen, lykkedes det at få over 45 nye medlemmer i løbet af kampagneperioden.

Ros fra forbundsformanden
Også hos ledelsen af sportsfiskerforbundet har man bemærket indsatsen og succesen i Odsherred, og forbundsformand Torben Kaas udtaler:

– Indsatsen i Odsherred Sportsfiskerforening fortjener respekt. Foreninger i alle dele af landet mister medlemmer, så det er meget inspirerende at se, hvordan man med få, enkle og meget billige greb over en kort periode kan vende den udvikling og tiltrække mange nye og aktive medlemmer.

– Succesen i Odsherred er ikke betinget af nyt godt fiskevand eller andre udefrakommende ting. Det har bare handlet om nogle gode idéer og så noget handlekraft. Det er lige til at kopiere for alle andre. Stort tillykke herfra, slutter Torben Kaas.