59339794_804335753283203_3624354302153195520_n.jpg

Kontaktoplysninger

Jonas Laigaard

Jeg kommer oprindeligt fra det vesthimmerlandske, men er nu bosiddende i Aalborg. Til daglig arbejder jeg som fysioterapeut. Jeg har været instruktør hos Danmarks Sportsfiskerforbund siden 2019. 

Jeg er primært fedtfinnefisker med forkærlighed for lakse- og havørredfiskeriet. Mit fiskeri foregår især langs de danske havørred- og lakseåer samt i det danske saltvand.

Mit primære åfiskeri efter havørred er foregået i Trend Å, som også er mit hjemmevand. Jeg har primært dyrket mit laksefiskeri ved Skjern Å. Jeg er i 2019 blevet medlem af Holstebro og Omegns Fiskeriforening, hvor mit primære laksefiskeri nu vil foregå i Storåen. Jeg har utallige gange jagtet blanke havørreder i både Limfjorden og Mariager Fjord.

Fluefiskeriet står mit hjerte meget nært, og jeg ynder alle dele af fluefiskeriets facetter, lige fra grejsammensætning til kast. Fluebindingen har altid været en naturlig forlængelse af fluefiskeriet, hvilket også har givet mig en enkelt titel som Danmarksmester. Jeg dyrker alle aspekter af fluebindingen, lige fra små tørfluer og nymfer til store havørred- og laksefluer.

Mit primære fokus er instruktion i praktisk fluefiskeri, fluekast samt fluebinding, hvor jeg er fleksibel i Nord- og Midtjyllands området. Fiskeri for børn og begyndere.