Som medlemsforening i Danmarks Sportsfiskerforbund kan I benytte en række services, der styrker jeres markedsføring og medlemsadministration, jeres vandpleje og andre klubaktiviteter.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Det får din forening ud af et medlemskab i Danmarks Sportsfiskerforbund:

 • Din forening bliver en del af en stærk interesseorganisation, som arbejder for en mangfoldig natur med flere vilde fisk.

 • Din forening kan få rådgivning af Forbundets fiskebiolog og Forbundets natur-og miljøkonsulent.

 • Din forening kan få rådgivning af Forbundets fiskeinstruktører

 • Din forening kan booke rådgivning med 25% rabat hos de professionelle foreningskonsulenter ved DigiPro, der er specialister i foreningsdrift og -udvikling

 • Din forening kan gratis modtage hjælp til administration af foreningens medlemmer – bl.a. kontingentopkrævning m.m.

 • Din forening kan sælge medlemskaber og produkter på et moderne Fiskekort.dk.

 • Din forening har mulighed for gratis at opbygge en ny og moderne hjemmeside med vores hjemmesideskabelon.

 • Din forening kan benytte Danmarks Sportsfiskerforbunds webredaktør til at formidle arrangementer, fangster og andre nyheder via Sportsfiskeren.dk.

 • Din forening kan benytte Sportsfiskeriets Hus til arrangementer m.m.
 • Din forenings medlemmer modtager magasinet Sportsfiskeren med posten.

 • Din forenings medlemmer kan gøre brug af attraktive medlemsfordele – bl.a. rabat på outdoor-udstyr, rejser og oplevelser.

 • Din forenings medlemmer får adgang til spændende kurser og aktiviteter med nogle af landets dygtigste fiskeinstruktører til særlige medlemspriser.

 • Din forenings medlemmer kan deltage i Fiskeakademiet for unge lystfiskere, hvis de er i alderen 13-18 år

 • Din forenings medlemmer er forsikrede gennem en kollektiv arbejdsskadeforsikring, når de bl.a. laver vandpleje.

 • Din forenings medlemmer er dækket af en kollektiv ansvarsforsikring, hvis de kommer til at lave skade, som de kan gøres ansvarlige for, når de er ude at fiske.

 • Din forenings medlemmer får politisk indflydelse i Danmarks Sportsfiskerforbund igennem foreningens deltagelse i kongressen og andre møder, som tegner fremtiden for Forbundet og er med til at præge dansk lystfiskeri.