Når du skal i gang med at lave et restaureringsprojekt i dit lokale vandløb, har du brug for en projektbeskrivelse samt en forhåndsgodkendelse fra åens lodsejere. For at gøre det arbejde enklere kan du og din forening som noget nyt nu finde vejledninger på Sportsfiskeren.dk.


Rune Hylby, bandeleder i Den Sjællandske Grusbande under Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, er ophavsmand til tre nye vejledninger, der gør det meget enklere at komme i gang med vandløbsrestaurering.

Helt præcist drejer det sig om en standardprojektbeskrivelse, en lodsejergodkendelse samt en vandplanteansøgning.

– Vejledningerne er kommet til i tæt samarbejde med Fishing Zealand-kommunerne, DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund. Standard-skemaerne er for alle, der har lyst til at bruge dem og gør det nemt for din kommune at sagsbehandle netop dit projekt, idet de indeholder alle de oplysninger, kommunerne har brug for, fortæller Rune Hylby.

Nødvendige forhåndsgodkendelser
Nedenfor kan du finde en standardskitse for dit restaureringsprojekt, således at du lettere kan komme i gang med at skrive en projektbeskrivelse. Den skal blot downloades, hvorefter du kan sætte de oplysninger ind i beskrivelsen, der passer til netop dit restaureringsprojekt. Det er nemt at gå til og de fleste oplysninger, du skal sætte ind i standardskitsen, kan du finde på kommunernes hjemmeside om vandløbsregulativer.

STANDARDPROJEKTBESKRIVELSE (DOWNLOAD)

Ligeledes skal du bruge en forhåndsgodkendelse fra lodsejerne på den pågældende strækning.

LODSEJERGODKENDELSE (DOWNLOAD)

Flytning af vandplanter
Hvis du skal flytte vandplanter i dit vandløbssystem, er det en god idé at tage kontakt til din lokale kommune og søge om lov til det. Derefter sætter du de oplysninger ind i ansøgningen, der gælder for netop dit vandløbssystem.

VANDPLANTEANSØGNING (DOWNLOAD)

Har du brug for yderligere oplysninger for at komme i gang? Miljøstyrelsen anbefaler DTU's vejledning i vandløbsrestaurering som et nøgledokument i vandløbsrestaurering

Held og lykke med restaureringsarbejdet.