Skarvens prædation har medført nedgang for flere fiskearter i Danmark. Prædationen skal derfor begrænses til et niveau, der ikke modarbejder visionen om at genskabe store, vilde fiskebestande, der er forudsætningen for et bæredygtigt lystfiskeri.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for at genskabe selvreproducerende bestande af vilde fisk i de danske vandløb, søer og marine områder. Selvreproducerende bestande af vilde fisk er en afgørende forudsætning for, at der kan dyrkes et bæredygtigt rekreativt fiskeri, der er uafhængigt af udsætninger.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder også for en mangfoldig natur med plads til alle naturligt hjemmehørende arter. I en meget menneskepåvirket natur vil der imidlertid opstå ubalancer, så arter indbyrdes kan true hinandens eksistens. I givet fald kan det være nødvendigt at foretage reguleringer, der naturligvis skal hvile på et fagligt og sagligt grundlag.

Skarven presser danske fiskebestande
En lang række danske undersøgelser har dokumenteret, at skarvens prædation nu har nået et omfang, der har medført dramatiske nedgange for flere fiskearter og fiskebestande, hvoraf flere er sårbare og truede arter. Flere af disse bestande er reelt tæt på at blive udryddet. 

Skarvens negative påvirkning af biodiversiteten i primært ferskvand, men også i fjordene og i de indre farvande, skal derfor begrænses. Hvis det ikke sker, vil det ikke være muligt at genskabe selvreproducerende bestande af vilde fisk i de danske vandløb og søer og i en del marine områder. Det vil desuden gå ud over den biologiske mangfoldighed i ferskvandsområderne.

En fortsat prædation på det nuværende niveau vil derfor betyde, at det bliver umuligt at nå målet med at genskabe selvreproducerende bestande af vildfisk, der er så robuste, at der kan dyrkes et bæredygtigt fiskeri efter dem med stang og snøre. Der er derfor et stort behov for at indføre nye muligheder og strategier i forvaltningen af skarverne i Danmark.

En del af udfordringen er, at løsningen ikke udelukkende ligger i danske hænder. Ynglebestanden i Danmark er den laveste i 20 år, men et stort antal skarver fra det baltiske område overvintrer i stor stil i Danmark. De fouragerer ofte i ferskvand, især de senere år, hvor isvintrene har gjort det svært for skarverne at jage i de kystnære farvande.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder – via sit sæde i den rådgivende Skarvarbejdsgruppe – for at sikre, at prædationen ligger på et acceptabelt niveau.

En begrænsning af prædationen skal blandt andet nås på følgende måder:

  • Stop for etablering af nye kolonier.
  • Stop for flere individer i de enkelte kolonier.
  • Lettere adgang til bortskydning og skræmning ved fiskevandene og på rastepladserne.
  • Øget samarbejde med landene omkring Østersøen.

Viden om skarv

Her finder du den seneste forskning, baggrundsartikler, m.m. om skarven i Danmark, Norden og resten af Europa.

Læs mere

Fisk