Fiskeriet efter laks og havørred er blevet bedre de senere år. Det skyldes blandt andet foreningernes indsats med udsætning af fisk og restaurering af vandløbene. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at den positive udvikling kan fortsætte, så endnu flere danskere i fremtiden kan smide snøren i vandet i åerne.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Det gode fiskeri i vandløbene skyldes i høj grad de lokale sportsfiskerforeningers arbejde med udsætninger og de senere år også med vandløbsrestaurering. Og dette arbejde fortsætter sandsynligvis mange år ud i fremtiden i de fleste vandløb. Det er derfor vigtigt, at foreningerne også i fremtiden besidder retten til at fiske i vandløbene.

Danmarks Sportsfiskerforbund har gennem en ændring i Fiskeriloven været med til at gennemføre, at retten til at fiske og hjemtage laks i laksevandløbene kobles sammen med pligten til at arbejde for større fiskebestande. Det sikrer i stort omfang foreningerne mulighed for at tilbyde medlemmerne attraktivt laksefiskeri for et relativt lavt kontingent samt kontinuiteten i den lokale fiskepleje.

I laksevandløbene har det været nødvendigt at indføre begrænsninger i fiskeriet – herunder krav om brug af modhageløse kroge og fangstbegrænsninger. Danmarks Sportsfiskerforbund støtter reguleringer, der er proportionale, og som kan være med til at sikre et bæredygtigt fiskeri på sårbare bestande.

Fisk