Sportsfiskerne ønsker øget fokus på at gøre vandløbene bedre, så de vilde fiskebestande kan klare sig selv. Men udsætningerne skal fortsætte og være fuldt finansierede i vandløb, hvor der er mangel på vilde fisk.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter fiskeplejens formål, som er at overflødiggøre sig selv ved at genskabe store og sunde fiskebestande, der kan klare sig selv og bære et vist lystfiskeri. Men de fysiske forudsætninger er i visse vandløb så dårlige, at der også i mange år fremover vil være behov for supplerende udsætninger af laks og ørred.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at den nationale fiskepleje i årene fremover skal fokusere endnu mere på at genskabe gode vandløb med vilde, selvreproducerende fiskebestande. Udsætningerne skal fortsat baseres på monitering og en vurdering af vandløbets bærekapacitet – det vil sige dets evne til at give fiskene føde og skjul. Og så skal de økonomiske prioriteringer i fiskeplejens ressourcer sikre, at der er fuld finansiering af alle de nødvendige udsætninger.

Fisk