Sammen skaber frivillige og kommune 10 nye gydestryg i Kollerød Å

IMG 6414 Kollerød Å i Nordsjælland fik tilført 10 nye gydestryg og 500 store skjulesten.

Et projekt ved Kollerød Å sidst i oktober var endnu et eksempel på det forbilledlige samarbejde, der gennem flere år har eksisteret mellem Hillerød Kommune og de frivillige i Havelse Å Vandplejegruppe.

Tæt samarbejde og langtidsplanlægning har været afgørende for, at Hillerød Kommune og de frivillige i Havelse Å Vandplejegruppe har kunnet gennemføre adskillige gode projekter i både selve Havelse Å-systemet og i de øvrige vandløb i kommunen.

Sidst i oktober 2023 blev endnu et projekt gennemført. Denne gang ved Kollerød Å, der er den ene hovedforgrening i Havelse Å-systemet i Nordsjælland. I løbet af tre dage blev der udlagt 55 tons gydegrus og 500 store skjulesten, så nu venter der 10 nye gydestryg på ørrederne. Og den yngel, der kommer ud af anstrengelserne, vil få markant bedre muligheder for finde skjul på strækningen.

IMG 6406 Kaj Larsen var med ved åen for at udpege, hvor stenene skulle placeres.

Vigtigt med gode skjulesteder
Kaj Larsen fra vandplejegruppen fortæller, at det har været vigtigt at få lagt store sten ud.

– Vi har tidligere lagt sten på cirka 20 cm ud i åen, men i løbet af nogle år forsvinder de ganske enkelt ned i sedimentet. Denne gang er det sten på 40-70 cm, vi har fået lagt ud, fortæller Kaj Larsen og fortsætter:

– Vi oplever ofte kraftig vandføring i løbet af sommerhalvåret, og hvis ikke der er gode skjul for de små ørreder, forsvinder mange af dem i løbet af sommeren. Det skal de store skjulesten være med til at råde bod på.

Langtidsplanlægning
De gode projekter er resultat af et tæt samarbejde med kommunens vandløbsmedarbejdere, som Kaj Larsen i perioder har ugentlig kontakt med.

– De henvender sig ganske enkelt til mig og spørger, om ikke vi har nogle gode ideer til steder, hvor vi kan lave projekter, der forbedrer forholdene, fortæller Kaj.

Vandplejegruppen mangler sjældent ideer til, hvor der kan gøres en indsats, og derefter går planlægningen i gang.

– Det er ofte en lang proces, inden maskinerne kan komme i gang ude ved åen. I løbet af vinteren får vi beskrevet projekterne, og der bliver taget kontakt til de berørte lodsejere, hvorefter projekterne kommer i høring. Den efterfølgende sommer og efterår kan vi så komme i gang med selve arbejdet, hvis ellers det hele falder i hak. Det gør det heldigvis som regel, slutter Kaj Larsen.