Forbud mod torskefiskeri i de indre danske farvande fra 2024

Photocred Joachim S Muller Foto: Joachim S. Müller.

Fra 2024 bliver det forbudt at fiske torsk i hele Østersøen, inklusive bælterne og Øresund. Forbuddet gælder både erhvervsfiskeri og lystfiskeri. Trist, men nødvendigt, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der samtidig er utilfreds med, at Øresund, hvor torskebestanden har det bedre, ikke er håndteret anderledes end resten af Østersøen.

REGLER FOR TORSKEFISKERI I ØSTERSØEN I 2024

 

Rekreativt fiskeri, herunder fiskeri med garn samt stang og snøre, efter torsk bliver forbudt i områderne ICES 22-26 (se kort).

 

Erhvervsfiskeri efter torsk og sild vil blive forbudt i områderne ICES 22-24, dog vil der være en mindre bifangstkvote på begge arter.

 

Danmarks Sportsfiskerforbund tolker reglerne således, at man stadig kan fiske med fx spin i de nævnte områder, sådan at det i stedet for et fiskeriforbud for lystfiskeriet handler om et forbud mod at hjemtage torsk.

 

Det står meget alvorligt til for torskebestanden i Østersøen og de indre danske farvande. Derfor har EU’s fiskeriministre i forbindelse med fastsættelse af regler for fiskeriet i Østersøen netop besluttet at indføre et totalt stop for fiskeri efter torsk gældende fra 2024. Forbuddet gælder både erhvervsfiskeri og rekreativt fiskeri.

- Det er naturligvis utrolig trist, at det er nået hertil. Men vi har i vores høringssvar til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udtrykt forståelse for, at det er nødvendigt at skære helt ind til benet. Vi læner os her op ad anbefalingen, som Det Internationale Havforskningsråd (ICES) er kommet med. Tilstanden for torsken er simpelthen så alvorlig, at vi må acceptere, at det ikke er bæredygtigt at hjemtage torsk – også selvom det ikke er lystfiskeriet, der bærer ansvaret for den triste situation, siger Kaare Manniche Ebert.

Han peger i stedet på en række andre centrale faktorer, der har ført til den store nedgang.

- Den dårlige miljøtilstand i havet med udledning af alt for mange næringsstoffer og med dertil følgende iltsvind bærer en stor del af skylden. Det har haft og har stadig en stor negativ indvirkning på hele økosystemet og dermed også på torskebestanden. Det viser de sidste mange ugers dokumentation af de rekordstore store iltsvind og det manglende liv på bunden med al tydelighed, forklarer Kaare Manniche Ebert, og fortsætter:

- Men også tidligere tiders for intensive erhvervsfiskeri på torskebestanden i både den østlige og vestlige del af Østersøen, samt et for intensivt fiskeri på vigtige fødefisk som sild og brisling, har presset bestanden i bunden. Dertil kommer udfordringer med sæl og skarver, der også har en negativ indvirkning, når bestanden i forvejen er i en så alvorlig ubalance, siger Kaare Manniche Ebert.

Han tror dog på, at der er håb for torsken i fremtiden.

- Når man lukker 100 % for det målrettede fiskeri efter torsk i hele Østersøen er det efterhånden tydeligt for enhver, at det er meget, meget alvorligt. Der skal resolut politisk handling til nu – og det gælder på flere områder. Hvis man ikke adresserer alle de begrænsende faktorer, så får vi aldrig torsken tilbage. Vi vil presse hårdt på for, at der bliver taget hånd om de reelle problemer og årsager, så vi forhåbentlig snart igen kan få lov at fange en torsk til middagsbordet, siger Kaare Manniche Ebert.

- Og så vil vi, som vi allerede gjorde i år og sidste år, arbejde for, at man regulerer Øresund anderledes, hvor torskebestanden trods alt har det noget bedre end i resten af Østersøen, slutter Kaare Manniche Ebert.