Skjern Å bliver sat fri

Dscf1214 Den sidste store spærring i Skjern Ås hovedløb er snart fortid. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

MES-sø opstrøms Brande skal tømmes og Skjern Å skal tilbage i sit oprindelige forløb. Det var beslutningen, da byrådet i Ikast-Brande Kommune i går skulle tage stilling til en passageløsning ved M.E.S. Elværk. Danmarks Sportsfiskerforbund har presset på for en genetablering af åen, og er yderst tilfreds med kommunens beslutning.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

- Det er virkelig en glædens dag. Et af de mægtigste vandløb i Danmark bliver nu sluppet helt fri, når først spærringen ved Arnborg og nu spærringen ved M.E.S. Elværk forsvinder. Der skal lyde stor ros til Ikast-Brande Kommune for at tage en modig, men helt rigtig beslutning om at slippe Skjern Å fri, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Beslutningen om at tømme MES-sø og genetablere åen blev taget i går aftes i byrådet i Ikast-Brande Kommune. Her stemte 18 for og 4 imod.

Op til byrådsmødet havde Danmarks Sportsfiskerforbund blandt andet sendt brev til byrådets medlemmer med opfordring om at slippe åen fri.

- Med gårsdagens beslutning er kommunen sikret, at de får en passageløsning, der virker. En reetablering af åen er det eneste rigtige, og naturen og laksene vil uden tvivl kvittere, så snart projektet er gennemført. Vi kan altså forvente et endnu bedre laksefiskeri i Skjern Å i fremtiden og et løft til biodiversiteten, siger Torben Kaas.

- Samtidig er løsningen den mest omkostningseffektive sammenlignet med dyrere omløbsløsninger eller spunsede vægge langs med søens bred. Og ved at føre åen tilbage i sit oprindelige forløb, er vi et stort skridt nærmere at indfri kravene i Vandrammedirektivet for Skjern Å, siger Torben Kaas.

Lokal skepsis
Sagen om MES-sø har ellers vakt stor debat, da flere lokalborgere har været betænkelige ved en nedlægning af søen.

- Det er forståeligt, at nogle lokale har ønsket at bevare den sø, man har haft i sit lokalområde i 100 år. Men vi har set ved mange tidligere, lignende vandløbsprojekter, at betænkelighederne bliver vendt til glæde, når projektet er gennemført, og naturen blomstrer i en smuk, reetableret ådal. Det tror vi også vil ske ved Skjern Å opstrøms Brande, siger Torben Kaas og fortsætter:

- For faktisk var det på mange måder den samme historie, da man for godt 20 år siden ville genoprette Skjern Å mellem Borris og Ringkøbing. Her blev skepsis senere vendt til glæde, og i dag besøger lystfiskere og naturfolk fra ind- og udland åen og ådalen. Både rekreativt og lokaløkonomisk har det haft stor betydning, siger Torben Kaas.

Flere kommuner bør lade sig inspirere
Med beslutningen om nedlæggelse af MES-sø er endnu en af de alvorlige spærringer i de danske vandløb ved at være fortid. Men der mangler stadig at blive skabt fri passage ved ca. 10 store spærringer i Danmark.

- I 2024 skal man politisk blandt andet tage stilling til, hvordan man får skabt fri passage ved Tangeværket og Holstebro Vandkraftværk. Her er historien den samme: Strømproduktionen på disse værker er minimal, men de har til gengæld en markant negativ indvirkning på naturen og vandmiljøet. Vi fortsætter kampen for at både Gudenåen og Storå bliver sluppet fri, og vi vil naturligvis fremhæve, at man i Ikast-Brande har vist, at det godt kan lade sig gøre, siger Torben Kaas.