Indsats mod undslupne regnbueørreder i vandløbene

IMG 0135(1) De undslupne regnbueørreder er fanget i stort tal ude langs kysterne, men nu er de også registreret i mange vandløb.

De undslupne regnbueørreder fra Musholm Havbrug er nu dukket op mange steder i landet, hvor de søger op i vandløbene. Her i havørredernes gydeperiode skaber det bekymring rundt i foreningerne, og flere steder har man valgt at tage kampen op og se, om det er muligt at få opfisket de ubudne gæster.

Da en fiskekutter påsejlede et netbur ved Musholm Havbrug i Storebælt den 11. november 2022, undslap op mod 70.000 regnbueørreder. Der var tale om hunfisk på 3-4 kg fulde af rogn.

Siden har de spredt sig, og i overensstemmelse med deres natur søger de mod ferske vande om vinteren for at gyde. Det resulterer ikke i en ny bestand af regnbueørreder, men da de bruger de samme gydebanker som de vilde havørreder, er der stor risiko for, at de vilde ørreders æg bliver frigjort fra gydegruset, hvorefter de driver med strømmen og dør.

Hormoner kan forvirre de vilde ørreder
En anden problemstilling skaber også panderynker hos foreningerne og i Danmarks Sportsfiskerforbund, for de mange gydemodne regnbueørreder kan spolere de vilde ørreders gydning, hvis de de vilde ørreder bruger krudtet på burfiskene i stedet for deres vilde artsfæller.

– Det er veldokumenteret, at både laks og havørreder er sprunget fra vandløbene ind på dambrugene. Det er for eksempel sket i både Varde Å og i Hadsten Lilleå. Årsagen til den mærkelige adfærd er, at de vilde fisk bliver lokket af et stærkt koncentreret duftspor af regnbueørredernes hormoner. Derfor anser jeg det for en reel mulighed, at hanfiskene kan finde på at bruge krudtet på de store og rogntunge regnbuehunner, der netop nu svømmer op i vandløbene for at smide rognen, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund og tilføjer:

– At de 70.000 burfisk alle var hunner, som skulle slagtes her i december med henblik på salg af rognen, er den værst tænkelige timing. Normalt vil undslupne fisk gyde spredt hen over vinteren med en top i løbet af det tidlige forår, men disse fisk alle er sprængfyldte med rogn lige nu, så det er ret uforudsigeligt, hvad der vil ske på gydebankerne denne vinter. Jeg deler derfor foreningernes bekymring, og har stor respekt for, at de arbejder for at begrænse antallet af burfisk på gydebankerne.

Odder Medlemmer af den lokale forening har spottet regnbueørreder i Odder Å.

Foreningerne opmærksomme på problemet
Rundt om i landet har sportsfiskerforeninger været på udkig ude ved deres vandløb for at se, om de kan spotte regnbueørreder, der er søgt op i vandløbene. I mindre vandløb som for eksempel Odder Å har det været rimelig let at spotte de store fisk, som kunne ses stå midt ude i strømmen. I andre vandløb med dybere vand har det været meget sværere, og tanken om at skulle elfiske lange strækninger har ikke ligget lige for, da det vil være forstyrrende for de havørreder, der gyder lige nu.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener:
Hvis der svømmer mange af de kønsmodne regnbueørreder op i vandløb med sårbare bestande af havørred, kan det give mening at fjerne burfiskene. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at dam- og havbrugserhvervet burde tage aktivt del i dette arbejde ved for eksempel at stille økonomi til rådighed, så professionelle eller frivillige ved hjælp af elektrofiskeri kan fjerne de undslupne fisk.

 

Vi anerkender, at det kan være problematisk at elektrofiske i de vilde ørreders parringstid, men vi mener, at det i særlige tilfælde bør være muligt at bruge den metode på især de nedre dele af vandløbene.

 

Hvis foreningerne ønsker at holde øje med, om der er regnbueørreder i vandløbene, kan det gøres på denne måde:

 

Få en begrænset mængde fiskere til at fiske efter dem. Det er vigtigt at fiskeriet er organiseret, så det er muligt at vurdere, om der er en udvikling i antallet af regnbueørreder i åen. Det kan gøres ved, at der fiskes på veldefinerede strækninger i et nøje afmålt tidsrum. Antal hug/fisk på land registreres og opgøres som fangst per tidsenhed. Fiskeriet kan gentages med jævne mellemrum, og på den måde kan man få et indtryk af, om der er flere eller færre burfisk i åen. Til at registrere fangsten i forhold til indsatsen kan man med fordel bruge appen Fangstjournalen.


Det giver sig selv, at der skal fiskes med skånsomt udstyr, så vilde ørreder kan genudsættes i levedygtig stand. Det betyder, at der kun skal fiskes med modhageløs enkeltkrog og udelukkende med spin og flue. Alle former for agn som orm, reje, fisk og lignende risikerer at medføre dybe krogninger, så den slags frarådes.


Bemærk i øvrigt, at det ikke er ulovligt at dyrke lystfiskeri i vandløb i ørredens fredningstid, der går fra den 16. november til og med den sidste dag i februar, men en lang række foreninger har frivilligt valgt helt at lukke for fiskeriet i ørredernes fredningstid, og det bakker Danmarks Sportsfiskerforbund fuldt op om. Men det betyder, at foreningerne lovligt kan gennemføre et forsøgsfiskeri efter de undslupne fisk. Det gælder dog ikke i de vestjyske lakseåer, hvor fiskeriet er reguleret i en række bekendtgørelser, der betyder, at alle former for fiskeri er forbudt i åerne indtil den 16. april.

Forsøg på opfiskning ved Frederikshavn
I Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn valgte man at lade 10 medlemmer prøvefiske i Elling Å og Bangsbo Å her i løbet af ugen for at se, om de kunne fange nogle regnbueørreder. I lyset af de mange regnbueørreder, der er konstateret ved Sæby få kilometer sydligere, var der naturligvis frygt for, at de også var her, men de 10 mand hverken så eller fangede nogle, så her er indsatsen indtil videre indstillet igen.

Stadig mange regnbueørreder ved Sæby
Ved elfiskeriet i den nedre del af Sæby Å blev der den 4. december fanget 41 regnbueørreder, som blev fjernet fra åen. Men det var kun en mindre del af de fisk, der blev konstateret i området, så bestyrelsen i Sæby Sportsfisker Klub valgte at lade medlemmerne få lov til at fiske på den 5-600 meter lange strækning fra udløbet op til spærringen ved vandmøllen.

I løbet af ugen har medlemmerne fanget yderligere 36 regnbueørreder, som er blevet fjernet fra åen.

– Nogle har valgt selv at beholde dem, mens andre har foræret dem til lokale, som kom forbi, fortæller Lasse Israelsson, der er næstformand i foreningen.

Han fortæller også, at fiskeriet er foregået med enten spin eller flue og kun med modhageløse enkeltkroge, så det har været skånsomt for eventuelle havørreder, der blev fanget under fiskeriet.

Sæbyforeningen skal elfiske strækningen igen på søndag den 18. december med henblik på at flytte havørreder op over spærringen, men man vil naturligvis igen fjerne de regnbueørreder, der også bliver fanget.

Ovenfor spærringen ved vandmøllen er der spottet en enkelt regnbueørred på et gydeområde, men det usikkert, om der er andre, der har formået at komme op via fisketrappen.

Indsats i Odder Å
Længere sydpå i Århusområdet er der observeret regnbueørreder i både Århus Å, Giber Å og Odder Å.
I Odder har Odder Sportsfiskerforening været på regnbuefiskeri med både almindeligt fiskegrej og fangstnet. Det er dog kun lykkedes at fange en enkelt fisk, og da kommunen ikke har villet tillade elfiskeri, overvejer man nu, hvad næste træk skal være.

Christian Kjeldsen fra foreningen fortæller, at de har en fornemmelse af, at der er mange regnbueørreder i åen. Læs mere om foreningens indsats her.

Ser tiden an
Ved Uggerby Å har Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn været ud og prøvefiske på den nederste strækning op mod Gl. Bindslev Elværk. Her er åen så dyb, at det ikke er muligt at spotte fiskene.

Der blev fisket skånsomt med modhageløse kroge, men det gav hverken regnbueørreder eller havørreder.

Foreningens formand Henrik Kassow fortæller, at man derfor lige slår koldt vand i blodet og ser tiden an inden yderligere indsats.