Vandpleje Fyn klar til nye opgaver

LR VPF Den nye formand for Vandpleje Fyn glæder sig til at komme i gang med nye projekter ude ved vandløbene.

På det seneste repræsentantskabsmøde i Vandpleje Fyn blev Lars Rix Petersen valgt til ny formand, og han ser frem til at komme i gang med en række nye opgaver, der ikke mindst handler om vandløbsrestaureringer og en styrket indsats mod skarvprædation.

Da de 27 fynske foreninger, der har andel i Vandpleje Fyn, var samlet til repræsentantskabsmøde i starten af september, blev der valgt ny formand, idet den tidligere kasserer Lars Rix Petersen tager over på formandsposten.

På mødet blev det desuden fastlagt, at Vandpleje Fyns primære opgaver i den kommende tid bliver dels at få gennemført konkrete vandløbsrestaureringsprojekter og dels at koordinere skarvindsatsen på Fyn.

Søsætter nyt skarvudvalg
Indsatsen i forhold til regulering af skarv er hidtil blevet varetaget af de enkelte foreninger, men den lokale vildtkonsulent, der har til opgave at tildele reguleringstilladelserne, har efterlyst en koordination af indsatsen, så han kun skal forholde sig til én fælles henvendelse.

Koordinering af skarv-indsatser bliver derfor fremover en vigtig opgave i Vandpleje Fyn, og den nye formand fortæller, at et nyt skarvudvalg skal i arbejdstøjet.

– Vandplejefolk har i mange år arbejdet for at optimere forholdene i vores vandløb med flere fisk som resultat. Dette arbejde er ved at blive sat over styr af skarven, som gør indhug på fiskene i vandløbene i manglen på andre fødeemner. Vi vil med søsætning af et skarvudvalg gøre det nemmere at søge reguleringstilladelser, samt at organisere jægere til opgaven, udtaler Lars Rix Petersen.

Ikke det samme som Havørred Fyn
Vandpleje Fyn må ikke forveksles med Havørred Fyn. Mens Vandpleje Fyn styres af de lokale sportsfiskerforeninger, er Havørred Fyn et fælleskommunalt projekt, der skal fremme lystfiskerturismen. Havørred Fyn drives af Erhvervshus Fyn, og organisationen har til formål at forbedre den fynske havørredbestand.

For at koordinere samarbejdet mellem Vandpleje Fyn og Havørred Fyn har Havørred Fyn ansat Søren Knabe som frivilligkoordinator. Han har tidligere i 12 år været formand for Vandpleje Fyn, og han ser frem til et godt samarbejde.

– Jeg glæder mig til, vi kommer ud over rampen og får fyret godt op under de frivillige restaureringstiltag. Jeg kan tydeligt mærke den motivation og optimisme, den nye formand udviser, og da jeg kender Lars Rix Petersen fra min tid i vandplejen, er jeg ikke det mindste i tvivl om, at vores vandløb og ørredbestande får stor gavn af vores kommende samarbejde, siger Søren Knabe og fortsætter:

– Siden 1990 har Havørred Fyn fjernet spærringer og forbedret utallige kilometer vandløb. Indsatsen har sammen med de store smoltudsætninger medført, at stort set alle fynske vandløb i dag huser en god og selvreproducerende ørredbestand.