Danmarks Sportsfiskerforbund optaget i Tænketanken Hav

Tænketanken Hav Danmarks Sportsfiskerforbund

Velux Fonden søsatte i juni 2021 Tænketanken Hav. Tænketanken har til formål at samle viden og skabe samarbejde mellem virksomheder, borgere og beslutningstagere om at genoprette havet. Danmarks Sportsfiskerforbund er pr. juni 2022 optaget som medlem af Tænketanken Hav.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

”Økosystemerne i de danske farvande er pressede. Det stiller krav til vores brug af havet, hvis vi fortsat skal nyde godt af havet som natur- og rekreativ ressource. Tænketanken Hav er sat i verden for at sikre et sundt og rent hav, hvor den måde, vi bruger havet på, sker på en bæredygtig måde med respekt for dyre- og planteliv.”

Sådan beskriver Tænketankens Hav sin mission, og det flugter i høj grad med Danmarks Sportsfiskerforbunds ambitioner for et sundt havmiljø med et rigt fiskeliv. Derfor anmodede Danmarks Sportsfiskerforbund om medlemskab af tænketanken tidligere på året – og forbundet er nu blevet optaget.

- Vi er glade for at være blevet en del af Tænketanken Hav, hvor vi ser gode muligheder for et bredt samarbejde om en af vores helt centrale dagsordener, nemlig et robust og sundt havmiljø fyldt med fisk og gode muligheder for at dyrke lystfiskeri, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Du kan læse mere om Tænketanken Hav her.

Fisk