På tide at håndtere skarv-problematikken på tværs af EU-lande

Skarv Forvaltning En skarv skal indtage ca. 500 g fisk om dagen for at overleve.

Der er vilje til at finde en fælles løsning på skarvens negative indflydelse på fiskebestande i Europa. Det viste sig ved en offentlig høring om skarv i EU’s Fiskerikomite.

Skarven var centrum for en offentlig høring i EU’s Fiskerikomite den 11. maj med fokus på skarvernes påvirkning på fiskeri og dambrug i EU. Blandt oplægsholderne var danske Niels Jepsen, seniorforsker ved DTU Aqua, som fremlagde den aktuelle skarv-situation i Danmark. Han konkluderede, at skarven har stor negativ indflydelse på mange fiskebestande i både danske vandløb, søer og kystnære havområder.

Under høringen udtrykte en række medlemmer af EU-parlamentet deres synspunkter om skarv-problematikken. Repræsentanter fra Holland, Frankrig, Spanien, Kroatien og Sverige fremførte, at de eksisterende værktøjer til håndtering af skarv-problematikken er utilstrækkelige. Flere efterlyste en fælles forvaltningsplan for skarv på tværs af europæiske landegrænser.

Søren Gade, medlem af EU-parlamentet og viceformand i EU’s Fiskerikomite, fremlagde, at han mener, det bør være tilladt at gå på jagt efter skarv. Han havde opbakning fra den franske EU-parlamentariker François-Xavier Bellamy og hollandske Annie Schreijer-Pierik.

Skriv under: Vi foreslår alternativ skarv-plan

En række fiskearter og -bestande er i fare for at forsvinde – det gælder for eksempel bækørred, stallling og snæbel. Og den væsentligste årsag er, at de bliver ædt af skarven. Det er også dokumenteret, at skarven i nogle vandløb presser ellers robuste bestande af laks og havørred.

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår en ny og bedre forvaltningsplan for skarv for at løse udfordringerne.

Er du enig? Skriv under for en ny og bedre forvaltning af skarv, så vi kan beskytte de vilde fiskebestande.

11.385 har allerede skrevet under

Skriv under
for en bedre forvaltning af skarv

* påkrævet

Vil arbejde for fælles løsning i EU
I Danmarks Sportsfiskerforbund er vi tilfredse med, at der med høringen er taget hul på debatten om håndtering af skarv-problematikken på europæisk niveau.

– Vi har noteret os, at der er vilje blandt de europæiske politikere til at løse problemet med en fælleseuropæisk indsats, og vi arbejder videre for at opnå en løsning i samarbejde med sammenslutningen af europæiske sportsfiskerforeninger, EAA, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Her kan du finde alle præsentationer fra oplægsholderne ved høringen om skarv