EU sætter skarven på dagsordenen

20100219 0089.Helge Sørensen Foto: Helge Sørensen.

Endnu et skridt bliver taget mod et større fokus på skarvens påvirkninger på fiskebestande og fiskeri. Denne gang med en offentlig høring i EU.

Den 11. maj afholder EU’s Fiskerikomite, hvor danske Søren Gade er næstformand, en offentlig høring om skarv i EU-Parlamentet i Bruxelles. Høringen vises også virtuelt, og alle har dermed mulighed for at deltage.

Emnet er skarvernes påvirkning på fiskeri og dambrug i EU. Danske Niels Jepsen, seniorforsker ved DTU Aqua, holder et oplæg med titlen ”Effekten af skarvprædation på vilde og udsatte fiskebestande og fiskeriet” (Impact of cormorant predation on wild and stocked fish populations and fisheries).

Skriv under: Vi foreslår alternativ skarv-plan

En række fiskearter og -bestande er i fare for at forsvinde – det gælder for eksempel bækørred, stallling og snæbel. Og den væsentligste årsag er, at de bliver ædt af skarven. Det er også dokumenteret, at skarven i nogle vandløb presser ellers robuste bestande af laks og havørred.

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår en ny og bedre forvaltningsplan for skarv for at løse udfordringerne.

Er du enig? Skriv under for en ny og bedre forvaltning af skarv, så vi kan beskytte de vilde fiskebestande.

11.384 har allerede skrevet under

Skriv under
for en bedre forvaltning af skarv

* påkrævet

Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer, at høringen er et vigtigt skridt på vejen mod større fokus på de udfordringer, som skarven påfører de vilde fiskebestande.

– Høringen sætter fokus på de chokerende resultater fra danske vandløb, hvor op imod 98 % af ørrederne bliver ædt i løbet af vintermånederne, formodentlig af skarver, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, og fortsætter:

– Men en del af høringen handler også om de negative konsekvenser, som skarven påfører fiskeri- og dambrugserhvervet længere sydpå. Og den del af historien kan sikkert råbe nogle politikere op, der ikke føler det store for vandløb og vilde fisk, men som har større fokus på de klassiske erhvervsinteresser. Vi forventer derfor, at høringen kan være med til at tydeliggøre skarv-problematikken over for en bredere gruppe af beslutningstagere – til gavn for vores arbejde for de vilde fiskebestande.

Det er gratis at deltage i høringen, som finder sted onsdag den 11. maj kl. 16.45-18.45. Du kan følge med via dette link.