Ny plan for fiskepleje: Tilbagegang i den vestlige del af Limfjorden

242929728 5020810471266379 336866010060428965 N Morsø Lystfiskerforening står for opfiskning af moderfisk og udsætning af fisk i området.

I 2020 undersøgte DTU Aqua vandløbene i området, der dækker Salling, Mors, Thyholm og den sydvestlige del af Limfjorden, og det har udmøntet sig i en ny plan for fiskepleje for området. Undersøgelserne viste nedgang i den naturlige forekomst af ørred, og som en konsekvens heraf forøges udsætningerne af smolt og ½-års ørreder.

En ny plan for fiskepleje for området Salling, Mors, Thyholm og tilløb til den sydvestlige del af Limfjorden er nu udarbejdet og afløser den gamle plan fra 2010.

Ved udarbejdelsen af den nye plan blev i alt 253 stationer undersøgt, heraf 166 ved elfiskeri og resten ved besigtigelse.

Området er karakteriseret ved rigtig mange små vandløb, idet Karup Å ikke er omfattet. Den har nemlig sin egen plan.

Nedgang på flere områder
Når man ser på det samlede område, er der nedgang i forhold til undersøgelserne i 2009 på flere parametre.

I 2009 blev der fundet ørredyngel på 71 % af de undersøgte stationer, mens det kun var tilfældet på 55 % i 2020. I 2000 var tallet dog helt nede på 38 %. Det skal også bemærkes, at der i 2020 blev elfisket på flere stationer end i 2009. 166 i 2020 mod 122 i 2009.

Det gennemsnitlige antal ½-års ørreder pr. 100 m² var 49 i 2009. Det var ved denne undersøgelse faldet til 24 pr. 100 m². I 2000 var det helt nede på 9 pr. 100 m².

I forhold til Ørredindekset kunne 25 % af stationerne i 2020 opfylde målet om god eller høj økologisk tilstand. I 2009 var det tilfældet for 39 % af stationerne.

Den samlede smoltudvanding for hele området er i undersøgelsen beregnet til cirka 36.000 stk.

Tjek Ørredkortet

 

På Ørredkortet fra DTU Aqua kan du klikke dig ind på detaljerede oplysninger om alle de stationer, der er blevet undersøgt. Du finder kortet her.

 

 

Den nye plan for fiskepleje for Mors, Salling og den sydvestlige del af Limfjorden finder du her.

Lave tætheder på Mors
På Mors blev 40 stationer undersøgt ved elfiskeri, og på 40 % af stationerne blev der fundet ørredyngel. I 2009 var resultatet 59 %.

Den gennemsnitlige tæthed af ½-års ørreder var så beskeden som 3 pr. 100 m², hvilket var det samme som i 2009.

Der var målopfyldelse på 25 % af stationerne, hvilket var på niveau med 2009.

De bedste bestande af naturlig yngel blev fundet i Votborg Å, Spang Å og Storup Å.

Halvering i den sydvestlige del af Limfjorden
Ved den sydvestlige del af Limfjorden på strækningen mellem Struer of Harboøre blev der elfisket på 40 stationer, og på 62 % af stationerne blev der fundet ørredyngel. Der er et fald fra 79 % i 2009, men en stigning i forhold til 2000, hvor det kun var 33 %.

Den gennemsnitlige tæthed af ½-års ørreder var 55 pr. 100 m², hvilket var mere end en halvering i forhold til 2009, hvor tætheden var 115 pr. 100 m².

28 % af stationerne opfyldte målsætningen om god eller høj økologisk tilstand, hvilket var på niveau med undersøgelsen i 2009.

Næsten halvering på Salling
På Salling blev der elfisket på 87 stationer, og der blev fundet ørredyngel på 59 % af stationerne. I 2009 hed tallet 74 %, mens det i 2000 var nede på 40 %.

Den gennemsnitlige tæthed blev beregnet til 36 pr. 100 m² i 2020, så også her er der tale om næsten en halvering i forhold til 2009, hvor der var 69 pr. 100 m². I 2000 var tætheden nede på 14 pr. 100 m².

26 % af de undersøgte stationer kunne opfylde målet om god eller høj økologisk tilstand. Her er der også tale om et stort fald, idet der var 42 % der opfyldte målet i 2009.

Øget udsætning af smolt og ½-års fisk
På baggrund af faldet i den naturlige forekomst af ørred og den smoltudvandring, det medfører, sker der en ændring i udsætningsmængden i den nye plan for fiskepleje.

De årlige mundingsudsætninger af smolt hæves fra 20.700 stk. til 26.900 stk., og mængden af ½-årsfisk hæves fra 900 stk. til 3.100 stk. Desuden udsættes 1.200 stk. 1-årsfisk og 17.100 stk. yngel, hvilket er på niveau med den tidligere plan.

190295703 3990447357710945 344199717223573117 N En rørlagt strækning af Skarum Å på Mors er blevet frilagt, og nye projekter er på vej på Limfjordsøen.

Lokalforening søger samarbejde med kommune
Hos Morsø Lystfiskerforening kommer undersøgelsesresultaterne som en ubehagelig overraskelse.

– Vi blev noget chokerede over tallene, og vi kan ikke få øje på nogen umiddelbare forklaringer på nedgangen, fortæller Niels Larsen, der er formand for foreningen.

Foreningen vil nu tage kontakte til Morsø Kommune for at intensivere samarbejdet, så der kan iværksættes flere projekter på Mors i forbindelse med den nye vandplan. Det gælder blandt andet projekter ved Støjbjerg Å og Spang Å.

Morsø Lystfiskerforening står for udsætningerne i området og laver desuden vandplejearbejde på Mors, men Niels Larsen er usikker på, om der er andre foreninger, der tager sig af de små vandløb på Salling og på strækningen mellem Struer og Harboøre.