Filmserie: Skarver i vandløb presser stalling til det yderste

Stalling Stallingens bevaringsstatus er "stærkt ugunstig". Foto: Stockphoto.com

En ny filmserie om Projekt Stalling sætter fokus på Danmarks pressede stallingbestande. Konklusionen er, at stallingen kun står til at redde, hvis skarven begrænses i at æde fisk i vandløbene.

Den smukke fiskeart stalling er blevet et særsyn i Danmark. Fisken lever kun i Gudenåen og vestjyske vandløb syd for Limfjorden, og i disse vandløb er stallingbestandene i fare for at uddø. Hovedårsagen er, at skarver i stigende grad indtager deres daglige fiskemåltider i vandløb.

Undersøgelser har vist, at selv få skarver i et vandløb kan lægge et stort pres på sårbare fiskebestande som stalling, snæbel og bækørred. Det forklarer seniorforsker ved DTU Aqua, Niels Jepsen, i en ny filmserie om den truede stalling.

– Prædation fra skarven er årsagen til, at stallingbestandene i danske vandløb er på et meget lavere niveau, end de burde være. Med selv få skarver i et vandløb ser vi faktisk, at vi mister 90 % af vores stallinger. Det gælder også bækørred og mange af de andre fisk, men stallingen er specielt udsat, siger Niels Jepsen.

Filmserien på tre afsnit viser erfaringerne fra Projekt Stalling, som undersøger, om det er muligt at beskytte den sårbare stalling gennem en frivillig indsats. Deltagerne i projektet er fire sportsfiskerforeninger med fiskevand i vandløb med stallingbestande. I vinterperioden har frivillige sportsfiskere dagligt patruljeret langs udvalgte vandløbsstrækninger for at bortskræmme rovdyr som blandt andet skarven.

DTU Aqua har fulgt projektet og vurderer, at frivillige patruljeringer ikke er tilstrækkeligt til at forhindre, at en truet bestand af stalling bliver ædt op.

– Løsningen bør være en meget mere standardiseret indsats, som bliver koordineret fra centralt hold, siger seniorforsker Niels Jepsen i afsnit 2 af filmserien om Projekt Stalling.

Om filmserien og Projekt Stalling

Filmserien om stalling viser erfaringerne fra projektet ”Stalling tilbage til vandløbene”, der handler om at beskytte den sårbare fiskeart.

Projektet gennemføres af Lystfisker Danmark, der arbejder for at styrke dansk lystfiskeri med reference til den nationale strategi for lystfiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund medvirker til projektet med faglig rådgivning.

Læs mere om Projekt Stalling her

Staten skal tage ansvar
Danmarks Sportsfiskerforbund er bekymret over, at stallingen er i fare for at uddø i danske vandløb.

– Det er sørgeligt, at vi risikerer at miste en fiskeart, som har været i Danmark siden sidste istid. Tidligere har lystfiskere fisket efter stallingen, men den har været fredet i mange år og er nu på kanten af udryddelse. Hvis stallingen forsvinder, kommer den ikke tilbage ved egen hjælp, siger Danmarks Sportsfiskerforbunds fiskebiolog, Kaare Manniche Ebert.

Forbundet mener, at der skal handles hurtigt, hvis stallingen skal reddes, og det kræver, at myndighederne tager en større del af ansvaret.

– De frivillige skal ikke stå alene med ansvaret for overlevelsen af en sårbar fiskeart. Staten bør tage ansvar for at sikre, at forvaltningen af skarv rent faktisk lykkes med at beskytte truede fiskebestande. Der er behov for, at myndighederne skruer op for indsatsen – gerne i samarbejde med frivillige, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Se filmserien her: