Til sidst gik fiskene i fælden

IMG 20211129 134827874 (2) Først i januar kom der virkelig gang i opgangen ved Kattingeværket i Roskilde, og den nødvendige rognmængde kom i hus.

Når der sættes ørreder ud i Roskilde Fjord, kommer moderfiskene dels fra elfiskeri i Havelse Å og dels fra en fælde i fisketrappen ved Kattingeværket. I år gik de første fisk i fælden sidst i november. Derefter skete der ikke meget i hele december, men først i det nye år kom der endelig en ny opgangsbølge, og på få dage blev klækkebakkerne fyldt op med ny rogn.

I løbet af november var Havelse Å Vandplejegruppe på arbejde, og der blev elfisket efter moderfisk i Havelse Å. Det gav knap 20 ørreder, som blev transporteret til klækkehuset i Roskilde. Her fik de selskab af de første havørreder, der blev fanget i en fælde, der er placeret i fisketrappen ved Kattingeværket.

Den daglige pasning varetages af folk fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK) og fra Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, og de så frem til, at der ville gå flere fisk i fælden.

Det skete imidlertid kun i begrænset omfang i december, men det blev dog til 3,6 liter rogn, som vandplejefolkene nu tager sig af i klækkehuset i Roskilde.

IMG 20220104 101755133 (1) ROLKs formand Uffe Clemmensen henter fisk op fra fælden i fisketrappen ved Kattingeværket.

Til sidst kom fiskene
Kim Lund Jørgensen fra ROLK fortæller, at hele klækkehuset var så godt som lukket ned for sæsonen, da der et lille stykke inde i januar pludselig gik mange fisk i fælden.

I løbet af bare fem dage kunne han sammen med sin makker Jonn hente 30 hunner og 18 hanner ind til strygning. Det gav yderligere 7 liter æg og mælk, der nu er sendt til Hvilested Dambrug ved Kolding, hvor fiskene til udsætning af ½-halvårsfisk og smolt bliver produceret.

Husk fredningsbælterne
For få dage siden måtte Kim desværre orientere et par lystfiskere om, at de stod og fiskede 150 meter inde i fredningsbæltet ved Kattingeværket, og det ærgrede ham selvfølgelig.

– Vi har oplevet et forøget fiskepres i Roskilde Fjord de senere år, og selv om folk kun tager enkelte fisk med hjem, er det alligevel en skrøbelig gydebestand, vi har. I år har vi fået den mængde rogn, vi skal bruge, men sådan var det ikke året før, så jeg vil virkelig opfordre til, at man tænker godt over, hvor mange fisk man hjemtager, siger Kim Lund Jørgensen og tilføjer:

– Det er selvfølgelig også absolut vigtigt, at man overholder fredningsbestemmelserne og sætter sig ind i, hvor fredningsbælterne er. Brug gerne app’en fra FishinginDenmark.