Deltag i spøgelsesjagten i de danske farvande

Spgelsesnet 3 Spøgelsesnet betyder meningsløs død for en masse krabber, hummere, fisk og havpattedyr hvert år.

Erfaringer fra Limfjorden viser, at tabte fiskeredskaber – såkaldte spøgelsesnet – er et stort problem i de danske farvande. De fisker nemlig videre, efter de er tabt. Nu bliver der gjort en fælles indsats for at få fjernet så mange spøgelsesnet som muligt. Alle, der støder på redskaberne, kan deltage med værdifulde indberetninger.

Når fiskenet, tejner og andre redskaber bliver tabt, fortsætter de med at fiske, og det betyder, at mange krabber, hummere, fisk og havpattedyr dør meningsløst i redskaberne. Samtidig medvirker de tabte redskaber til omfattende plastforurening i havmiljøet.

Limfjordsrådet og Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) vil nu lave gøre en fælles indsats for at afhjælpe problemet, og i den forbindelse beder de om, at alle, der støder på tabte redskaber, laver en indberetning.

Værktøj til indberetning
I forbindelse med den indsats, der allerede er lavet i Limfjorden, har Limfjordsrådet udviklet et digitalt værktøj, hvor man kan indberette fund. Dette redskab er nu videreudviklet, så det kan modtage indberetninger fra hele landet.

Du finder redskabet her.

Hundredvis af spøgelsesnet er allerede bjærget
– Vi oplever stor interesse for indsatsen mod spøgelsesnet fra borgere, som hjælper ved at lokalisere net i Limfjorden. Indrapporteringerne er helt afgørende for at få kortlagt problemets omfang og lette oprydningsarbejdet, fortæller Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet.

På baggrund af brugernes indrapporteringer fra Limfjorden blev der i sommeren 2021 fjernet mere end 250 redskaber på få dage - primært garn. Det skete på en bevilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

I 2020 bjærgede foreningerne "Levende hav" og "North Nature" desuden mere end 300 spøgelsesnet fra Limfjorden.

KIMO

KIMO er et internationalt samarbejde om at skabe rene kyster og beskytte og bevare havmiljøet i Nordsøen og Østersøen.

 

KIMO repræsenterer over 80 kystkommuner i flere europæiske lande. 18 kystkommuner er medlem af den danske afdeling af KIMO.

 

Læs mere om KIMO her.

Jagten går i gang nu
Formanden for KIMO Danmark, Karsten Filsø, er glad for, at indsatsen nu bliver bredt ud til resten af landet.

– Vi ved, at der er problemer med spøgelsesnet mange steder. Derfor opfordrer vi erhvervsfiskere, lystfiskere, dykkere og andre bruger af havet til at indrapportere positioner på herreløse redskaber i hele Danmark, udtaler han.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har afsat en pulje til marin oprydning på i alt 9 mio. kr. fra 2021-24. Indberetningsværktøjet er klart, og jo flere, der indberetter fund af spøgelsesnet, desto bedre kan oprydningsindsatsen blive planlagt.