Tænk som en vestjysk laks

Tænk Som En Laks (1) Lars Østergaard Jensen har lavet illustrationen og har desuden bidraget til udstillingen med 10 nye akvareller fra Storåen.

Netop nu kan du se en udstilling på ØkoCenter Storå ved Skærum Mølle ved Vemb. Udstillingen er lavet af Bent Lauge Madsen, der har ”spurgt” laksen, hvad den behøver, for at få et godt liv i Storåen. Hans udgangspunkt er nemlig, at vi skal tænke som en laks og ud fra den opskrift søge at forbedre forholdene for fisken. Vi har fået lov til at vise en del af plancherne fra udstillingen. Se dem her.

Hvor Storåen og Råsted Lilleå mødes ved Vemb ligger Skærum Mølle, der i dag er Folkeuniversitetscenter, og en af bygningerne i tilknytning til centeret rummer ØkoCenter Storå.

ØkoCenter Storå er etableret med det formål at udbrede viden om vandløb, og som et led i denne formidling har Bent Lauge Madsen lavet en plancheudstilling, der kan ses i centeret, hvis man tilmelder sig en rundvisning. Læs mere om mulighederne her.

Vi har imidlertid efter aftale med Bent fået lov til at vise nogle af plancherne her på Sportsfiskeren.dk, så klik dig ind på dem nedenfor og bliv klogere på, hvad laksen tænker.

Gennem engen en å sig slynger
Naturen vil spare på energien, så åen vælger den slyngede vej.

Bækken klukker
Bækken klukker, mens åen er tavs.

Vandløbskvalitet
Hvilke forhold skal være i orden, for at laks og ørreder kan trives i vandløbet?

Åen får det sidste ord
Åen bruger kræfterne til at forme sit løb og den får altid det sidste ord.

Den ægte vestjyske laks er tilbage
DNA-undersøgelser viser, at det er den oprindelige laks, der er tilbage i de vestjyske åer

Tænk som en laks
Spørg laksen og den vil fortælle dig, hvilke forhold den har brug for.

ØkoCenter Storå
Centeret er indrettet i det gamle kulhus, der var en del af det tidligere teglværk på stedet.

Initiativtageren var Gudrun Aspel, der er grundlægger af Folkeuniversitetscenteret. Hun har skaffet de 700.000 kr., som oprettelsen af ØkoCenter Storå har kostet, dels gennem en stor donation fra Knud Tang og dels gennem landdistriktsmidler fra EU.

Ud over Bent Lauge Madsens plancher rummer udstillingen 10 nye akvareller fra Storåen udført af Lars Østergaard Jensen.

Bent Lauge

Bent Lauge Madsen
Født 1934.

Uddannet biolog med speciale i vandløbsforhold.

Har blandt anden udgivet bøgerne Vandløbene i Danmark (1998), Vandløbene - 10 år med den nye vandløbslov (1994) Naturhistorier fra bæk og å (2017). Endvidere filmen Den genvundne frihed (1996).

Modtog Danmarks Sportsfiskerforbunds Miljøpris i 1980 og Guldnålen i 2016.

Læs portræt af Bent Lauge Madsen i Sportsfiskeren nr. 7 2017.