Mere end 600 tons gydegrus til Storå-systemet

Vegen Å De rette maskiner gjorde arbejdet noget lettere, da 350 tons gydegrus blev udlagt i Vegen Å.

Efteråret bød på mange vandplejeaktiviteter i Storå-systemet, og i alt fandt over 600 tons gydegrus vej til åbunden. Det skete i et fint samarbejde mellem to kommuner, lokale foreninger og en aktiv vandplejegruppe.

Siden 2017 har Storå-systemet været selvreproducerende, og der arbejdes fortsat for at forbedre gydemulighederne for blandt andet stalling, laks og ørred. Det resulterede i efteråret i seks projekter, hvor der blev udlagt gydegrus, genslynget åstrækninger og lavet sandfang. I alt blev der udlagt mere end 600 tons gydegrus, og laks og havørreder har taget godt imod de nye gydemuligheder.

Projekterne er gennemført i et fint samarbejde mellem Herning og Holstebro kommuner, vandplejegruppen Stenbiderne, Sammenslutningen ved Storå og de lokale foreninger i Holstebro og Vemb, som i 2020 har bidraget ekstraordinært økonomisk.

Her kan du læse om de seks projekter.

Nye stryg i Vegen Å
I løbet af 3½ dag i november fik Vegen Å tilført 350 kubikmeter gydegrus, der blev til 14 store gydebanker. Det skete under kyndig ledelse af Torben Thinggaard fra Stenbiderne, og en dumper med larvefødder samt en dygtig gravemaskinefører betød, at håndskovlen slet ikke kom i brug.

Arbejdet blev udført af Herning Kommune på en to kilometer lang strækning fra Vinding Kirke nedstrøms til grænsen til Holstebro Kommune.

Lægård Bæk 2 (2) Man kan være heldig at se gydende fisk i Lægård Bæk inde midt i byen.

Gydebanke midt i byen
Lægård Bæk løber gennem Holstebro Anlæg midt i byen, og her er der tidligere anlagt gydebanker. Den 30. november blev der anlagt endnu én i den østlige del af anlægget.

Det 12 meter lange gydestryg giver nu byens borgere endnu en god chance for at opleve gydende fisk, når de går tur i anlægget.

Grus ved rørunderføring
Hulbæk er et mindre tilløb til Storåen, og her var der et styrt ved en rørunderføring, der vanskeliggjorde opgangen i bækken. Den 6. november blev der udlagt 15 kubikmeter gydegrus og 3 kubikmeter store sten omkring røret, så faldet blev udlignet.

Genslyngningsprojekt ved Felding Bæk
Felding Bæk er et tilløb til Vegen Å, og her er en strækning blevet genslynget, så 590 meter vandløbstrækning, nu er blevet til 740 meter. Opstrøms strækningen er der lavet et sandfang og på selve strækningen udlagt gydegrus.

Projektet er udført af Holstebro Kommune.

Felding Bæk Vandløbsstrækningen blev 150 meter længere efter genslyngningen ved Felding Bæk.

30 meter gydestryg i Vegen Å
På en strækning af Vegen Å nedstrøms Stokvad Bæks udløb blev der i oktober lavet et nyt 30 meter langt gydestryg.

Foreninger og sammenslutninger

Vil du fiske i Storå-systemet, kan du få adgang gennem medlemskab af forbundsforeningerne Holstebro og Omegns Fiskeriforening, Vemb Lystfiskerforening og Lystfiskerforeningen af 1926.

 

Vemb Lystfiskerforening optager primært medlemmer fra lokalområdet, og der er i øjeblikket venteliste. I LF 26 er der ligeledes en venteliste, man kan blive skrevet på. HOF og VL sælger begge dagkort, men for VL's vedkommende giver det ikke adgang til hjemtagning af laks.

 

Sammenslutningen ved Storå er et netværk af foreninger, lodsejere og konsortier. Her finder du blandt andet oplysninger om kvoter, fiskeregler og vandplejeprojekter.

 

Stenbiderne er en selvstændig vandplejegruppe, der arbejder med projekter i hele Storå-systemet. Du kan følge dem på Facebook, og her finder du også kontaktoplysninger, hvis du selv vil give en hånd med.

Nye gydebanker ved Ringvejsbroen
I Vegen Å ved Ringvejsbroen var Holstebro Kommune også på arbejde i oktober og november. Her blev fire gamle gydebanker restaureret, og to nye blev etableret.

Du kan læse mere om de seks projekter her.

Støtte fra sportsfiskerne
De mange projekter i Storå-systemet støttes af de lokale sportsfiskere, der både bidrager med arbejdskraft og penge, ligesom fisketegnsmidlerne ofte kommer i spil.

– Sammenslutningen Ved Storå bruger stort set alle sine kontingentkroner på vandplejeprojekter, men det plejer ikke at slå til, så vi søger også fonde og bruger naturligvis også fisketegnsmidler, fortæller Gunnar Pedersen, der både er formand for Holstebro og Omegns Fiskeriforening og Sammenslutningen ved Storå.

– Den indsats, der på frivillig basis ydes af Stenbiderne, er af enorm betydning. Over tid sikrer denne gruppe, at der laves mange værdifulde projekter i de små vandløb, hvor arbejdet i høj grad er manuelt, slutter Gunnar Pedersen.